Zmena dopravy na križovatke v Dúbravke. Menia sa možnosti odbočenia

1418

Na križovatke Saratovská – Dúbravčická-Pri kríži mení hlavné mesto dopravu. Vo videu, ktoré pripravila mestská časť Dúbravka názorne ukazuje, ako sa zredukujú a zmenia možnosti odbočenia.

Toto riešenie križovatky zo strany hlavného mesta nie je trvalé, ale dočasné. V dlhodobom pláne je svetelné riadenie križovatky. Dôvodom je bezpečnosť a zníženie nehodovosti.

Podľa projektu už nebude možné ľavé odbočenie zo Saratovskej na ulicu Pri kríži, ľavé odbočenie a priamy prejazd križovatkou z Dúbravčickej na ulicu Pri kríži a Saratovskú. Tieto možnosti prejazdu cez križovatku budú nahradené alternatívnou trasou poza obratisko električiek.

Zrušené bude odbočenie na Saratovskej smerom do mesta na Dúbravčickú. Vodiči využívajúci túto trasu budú môcť využiť predchádzajúcu odbočku k OC Dubrawa.

Zdroj: Dúbravka