Zmena termínov a propozícií v súťaži Senec objektívom mobilu

893

SOM predstavuje fotografickú súťaž Senec objektívom mobilu, ktorú mesto organizuje pre tých, ktorí radi fotia mobilným telefónom a majú radi mesto Senec. Vzhľadom na vzniknutú situáciu s novým koronavírusom nastali zmeny v termínoch na prihlásenie do súťaže.

Termín uzávierky sa posúva na 1. júna 2020. Je možné, že termín sa opäť operatívne zmení a v nadväznosti na tento fakt mesto Senec prosí, aby ste dovtedy pracovali na svojich nových fotografiách. O akejkoľvek zmene bude informovať o týždeň, až dva vopred.

Prihlášky zasielajte na emailovú adresu labyrint@senec.sk.

Fotografie a nosiče zatiaľ fyzicky nedoručujte ani poštou, ani osobne. Situácia v záujme vášho a všeobecného zdravia si vyžaduje minimalizáciu osobného kontaktu, ako na pošte pri odosielaní a pri preberaní, tak kuriérom, alebo iným spôsobom. MsKS Labyrint Vás vyzve na základe prihlášky a situácie k doručeniu fotografií.

Senec sa teší na vašu tvorbu.

Zdroj: Senec