Zmeny úradných hodín na pracoviskách rezortu vnútra pred Vianocami a počas sviatkov

789

Od pondelka 21. decembra predbežne do štvrtku 31. decembra sa vzhľadom na nepriaznivý vývoj epidemiologickej situácie a zároveň blížiace sa vianočné sviatky budú meniť úradné hodiny a možnosti vybavovania agendy na všetkých klientskych centrách, okresných úradoch a niektorých útvaroch okresných riaditeľstiev Policajného zboru.

Klientské centrá, okresné úrady a vybrané útvary okresných riaditeľstiev Policajného zboru

  • Občanom budú k dispozícii počas pracovných dní v čase od 08:00 do 12:00.
  • Na okresných úradoch budú občania môcť podať svoje žiadosti len prostredníctvom podateľne.
  • Osobne konzultovať svoje požiadavky budú môcť len na základe predchádzajúceho telefonického dohovoru s vedúcim príslušného odboru.

Evidencia vozidiel

  • Bude vybavovať žiadosti občanov v čase od 8:00 do 14:00 po predchádzajúcom online objednaní.

Oddelenie dokladov

  • V prevádzke budú v čase od 8:00 do 12:00.

Evidencia zbraní a zbrojných preukazov

  • K dispozícii je od 8:00 do 12:00.

Cudzinecká polícia

  • Od 21. decembra až do odvolania nebudú oddelenia cudzineckej polície PZ vybavovať žiadnych klientov.
  • Klienti, ktorí boli objednaní v danom čase na konkrétny termín, sa budú musieť znova objednať cez elektronický objednávací systém na najbližší voľný termín.
  • Policajti cudzineckej polície budú využití na plnenie úloh Policajného zboru súvisiacich s riešením pandemickej situácie COVID-19 na území SR.

Zdroj: Ministerstvo vnútra SR