Zmluva s ministerstvom je podpísaná, práce na základnej škole v Lamači sa začínajú

675

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky je podpísaná. Podpísal ju starosta mestskej časti Lamač Lukáš Baňacký.

Práve tento príspevok je totiž kľúčovým zdrojom pre financovanie navýšenia kapacít základnej školy a jeho schválením vo výške takmer 2,9 milióna EUR môže mestská časť zahájiť rozsiahlu investíciu do objektu formou nadstavby a prístavby, ktorú by si inak nemohla z vlastných zdrojov dovoliť napriek tomu, že za týmto účelom vďaka dobrému hospodáreniu nakumulovala značnú finančnú rezervu. 

Mestská časť zároveň pristúpila odovzdanie staveniska zhotoviteľovi stavby, čím bola započatá samotná realizácia stavby. „Pri tejto príležitosti je dobré si povedať, čo všetko už máme za sebou. Stavebné povolenie sme museli zabezpečiť v termíne do 30. júna 2020 a to i napriek tomu, že sme sa pred týmto šibeničným dátumom nachádzali v situácii, kedy sa pracovalo ešte na projektovej dokumentácii a museli sme meniť územný plán zóny, keďže dovtedy platný, neumožňoval takúto podlažnosť objektu základnej školy. Keby sme to v tom čase nestihli, nemohli by sme o tomto príspevku ani uvažovať. Prešli sme si mnohými stresujúcimi momentmi, ktoré bolo potrebné ustáť, aby sme sa dostali do prvej ligy žiadateľov. Neviem, či ešte niekedy budú vyhlásené takéto výzvy pre Bratislavský samosprávny kraj. Dôležité je, že sme to dokázali, a čo sa predškolských a školských zariadení týka, sme na pulze dňa. Projekt nadstavby a prístavby základnej školy je finančne veľmi náročný a som nesmierne rád, že sme dokázali obstáť. Je to naozaj veľmi dobrá správa a zároveň dôvod na to byť spokojní sami so sebou,“ priblížil starosta Lukáš Baňacký.

Zmluva sa mala pôvodne podpisovať v auguste 2020, no vzhľadom k posunom termínov vyhlásenia výzvy pre uchádzanie sa príspevku z NFP a schvaľovacieho procesu ju podpisujeme až teraz. Termín na ukončenie prác však zostal ten istý – december 2023.

Stavba vyučovanie neohrozí

V priebehu najbližšieho týždňa sa v areáli školy už bude riešiť zriadenie stavebného dvora, zázemie,  pripojenie na elektriku, vodu a pribudne tam vysoký žeriav. Ako prvé bude nasledovať vŕtanie pilót pod základy všetkých prístavieb a komunikačných jadier, ktoré vznikajúv troch lokalitách. „Čiastkovo budeme musieť obmedzovať aj jednotlivé vstupy do školy, ale vždy to bude robené so zreteľom na bezpečnosť osôb, ktoré sa tam nachádzajú . Máme to vymyslené tak, aby vždy fungovali protiľahlé únikové východy, ktoré budú slúžiť ako vstupy do budovy meniace sa v čase. Pre triedy, v blízkosti ktorých sa budú vykonávať akustické alebo vibračné práce, máme už pripravené náhradnépriestory a ďalšie práve  dokončujeme v rámci Kina Lamač. Komfort vyučovania nebude významne obmedzený, práce sa totiž budú diať v tejto fáze zvonku. Máme to vymyslené tak, aby sme mali všetky veci, ktoré sa od nás očakávajú, zvládnuté s nevyhnutnými obmedzeniami, ale za funkčného chodu základnej školy. A úlohy, ktoré najvážnejšie ohrozujú prevádzku školy budeme sústreďovať na leto,“ dodáva starosta.

Zdroj: Lamač