Župa otvorila odberové miesto pre učiteľov, školákov a rodičov. Funguje celý víkend

2974

Už v pondelok 8. februára sa otvoria školy. Potrebný bude negatívny test zamestnanca, zákonného zástupcu a žiakov končiacich ročníkov. Bratislavský samosprávny kraj preto otvoril odberové miesto na koronavírus pre zamestnancov škôl a školských zariadení, žiakov a ich zákonných zástupcov. Funguje celý víkend 6. a 7. februára od 8:00 do 20:00 na parkovisku pri sídle samosprávneho kraja na Sabinovskej 16 v Ružinove.

Rezervovať termín testovania na COVID-19 si môžete TU >>

Ako to bude s otváraním škôl?

Od 8. februára 2021 prebehne v súlade s Covid automatom a rozhodnutiami epidemiologov otvorenie materských škôl, 1. stupňa základných škôl, špeciálnych škôl a končiacich ročníkov na stredných škôl (ak nerozhodne Regionálny úrad verejného zdrotníctva inak).

Otvoria sa tiež stredné zdravotnícke školy vo všetkých ročníkoch vzhľadom na požiadavky rezortu zdravotníctva (internáty sa otvoria len ak sa zabezpečí bývanie po jednom na základe požiadavky epidemiólogov; ak nie, ostávajú študenti na dištančnom vzdelávaní). Rovnako bude možné individuálne vzdelávanie v základných umeleckých školách či vzdelávanie v skupinách 5+1 na 2. stupni a na SŠ najmä pre žiakov so sťaženým prístupom k dištančnému vzdelávaniu.

Treba mať negatívny test?

Na základe uznesenia vlády a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva bude potrebný negatívny test zamestnanca, negatívny test zákonného zástupcu žiaka a negatívny test žiakov končiacich ročníkov.

Čo v prípade, že sa žiak neotestuje?

Žiak v prípade netestovania ostáva na dištančnom vzdelávaní a to vo forme a miere, akú dokáže zabezpečiť škola, resp. je braný ako žiak s ospravedlnenou absenciou.