Župa pomáha v boji s komármi

2551

Bratislavský samosprávny kraj ekologicky reguluje počet komárov.

Komáre sú súčasťou našej fauny a aj keď nám znepríjemňujú leto a pobyt vonku, sú dôležitou zložkou ekosystému. Sú potravou pre rôzne druhy živočíchov a opeľujú rastliny. Ich počet preto nie je vhodné radikálne znižovať, ale iba regulovať. Ak hrozí ich premnoženie a kalamitný stav, existujú viaceré možnosti, ako zasiahnuť.

Napriek tomu, že boj s komármi je primárne v kompetencii obcí, aj župa sa snaží  pomôcť starostom a ľudom v dotknutých územiach pri premnožení. Či už formou monitoringu liahnísk, obstarávaním zhotoviteľa na vytvorenie mobilnej aplikácie na monitoring liahnísk alebo preplácaním prípadnej aplikácie biologickej látky.

Úrad BSK na začiatku roku 2018 obstaral dokument s názvom „Monitoring potenciálnych liahnisk komárov v BSK“. Na základe monitoringu liahnisk komárov v blízkosti rieky Moravy bol potvrdený zvýšený výskyt lariev kalamitných druhov. Bolo nutné okamžite zasiahnuť a populáciu komárov aspoň mierne zregulovať.

Takto vyzerá postrek biologickou látkou BTI

Firma ktorá sa venuje dezinsekcii, použila na vyhubenie lariev biologický prípravok, ktorý obsahuje účinnú látku BTI (Bacillus thuringiensis Israelensis), ktorý je produktom bežnej baktérie. BTI sa bežne vyskytuje v prírode, najmä v pôde a pôsobí cielene iba na larvy komárov. Nepôsobí nijako na ľudí, na iný vodný či lietajúci hmyz ani na obyvateľov vôd.

BTI sa aplikovalo aj 30.6. a 1.7. od katastrálneho územia obce Vysoká pri Morave až po katastrálne územie obce Veľké Leváre (v  maloplošne chránených územia so 4. a 5. stupňom ochrany sa aplikácia nerealizovala), najmä popri hrádzi, kde bol výskyt najvyšší, ale aj v medzihrádzovom priestore. Obciam odporúčame, aby premnoženiu komárov pomohli zabrániť napríklad starostlivosťou o zeleň, pretože neudržiavaná zeleň pre ne poskytuje útočisko.

Vo videách vidíte, aký účinný je postrek:

Zábery pred postrekom BTI (autor: „Zuzana Dolinska“)
Zábery po postreku BTI (autor: „Zuzana Dolinska“)

VIAC INFORMÁCIÍ O PROJEKTE: tu