Župa poskytne ubytovanie pre záchranárov i lôžka na doliečenie

1151

„Bratislavský kraj, rovnako tak ako celé Slovensko, je momentálne v núdzovom stave, preto pristupujeme k dôležitým, aj keď na prvý pohľad neštandardným krokom. Jedným z nich je aj poskytnutie v tejto chvíli prázdnych stredoškolských internátov ako núdzové karanténne ubytovanie. Touto cestou ďakujem rodičom našich stredoškolských študentov za ústretovosť a za ochotu navzájom si pomôcť,“ uviedol bratislavský župan Juraj Droba. Župa tiež nakúpila paplóny, obliečky, vankúše a uteráky.

Dôležitým opatrením pre krízové scenáre je aj zabezpečenie lôžok pre ľahké doliečenie. „Ak nemocnice nebudú mať dosť vlastných kapacít, ponúkneme štátu možnosť doliečenia sa pacientov v našich zariadeniach. Inak povedané, ak nemocnice budú potrebovať uvoľniť lôžka, župa sa vie postarať o doliečujúcich sa pacientov. Budeme v nich umiestňovať bežných pacientov, ktorí týmto vytvoria priestor pre akútne prípady,“ uviedol Droba. Župa má v Bratislave už dnes pripravených 120 lôžok a 10 záložných lôžok je v Pezinku. Podmienky pre poskytnutie takýchto lôžok sú, že musí ísť o obyvateľov BSK, majú sa kam vrátiť a v domácom prostredí sa o nich má kto postarať. Ich zdravotný stav si však vyžaduje niekoľko dní doliečenia a doliečenie nebude trvať viac ako dva týždne. Župa je pripravená poskytnúť ubytovanie aj záchranárom a ďalším zdravotníckym pracovníkom, ako sú lekári, sestry či sanitári.

„Chcem ubezpečiť obyvateľov Bratislavského kraja, že ich v tom nenecháme samých. Nečakáme, ale konáme a myslíme dopredu. Spoločne to určite zvládneme,“ dodal Juraj Droba.