Župa začala s komplexnou rekonštrukciou cesty Slovenský Grob – Viničné

893

Dvojkilometrový úsek cesty SO 11 – III/1084 – Slovenský Grob – Viničné prejde komplexnou rekonštrukciou. Od dnes, t.j. 18. 10. 2022, začína správca komunikácií Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja s prácami.

„Celkovo v rokoch 2021-2022 zrevitalizovali 54 km ciest. Keď k tomu pripočítame už zazmluvnené a práve prebiehajúce komplexné opravy, spolu ide o 106 kilometrov. To je 20 percent z celkovej dĺžky župných ciest,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Tie budú pozostávať z odstránenia poškodených asfaltobetónových vrstiev vozovky frézovaním. Konštrukčné vrstvy vozovky sa opätovne použijú formou technológie recyklácie za studena na mieste s pridaním kombinovaného spojiva a asfaltovej emulzie. Výsledkom budú nové asfaltobetónové vrstvy vozovky, ktorá bude mať aj nové nespevnené krajnice. Súčasťou prác je aj reprofilácia odvodňovacích priekop, realizácia nového štruktúrovaného 3D vodorovného dopravného značenia a osadenie nových smerových stĺpikov.

Práce budú prebiehať v polovičnom profile, po jednotlivých technologických úsekoch. Riadené budú dočasnou cestnou svetelnou signalizáciou s dynamickým riadením s vyhodnotením intenzity dopravy. Predpokladaný termín ukončenia je 15.11. 2022.