Župa zaznamenala nárast o vyše 500 prvákov

844

Počet študentov na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja rastie už druhý rok po sebe. Skvelým výsledkom je nárast počtu prvákov – stredoškolákov. Do školských lavíc v školskom roku 2019/2020 ich zasadlo 3988. Čo oproti minulému roku predstavuje nárast o 553 študentov prvých ročníkov, teda o 16 %. 

„Je to výsledok systematickej práce župy v oblasti školstva. Zaviedli sme nové odbory, inovovali sme obsah vzdelávania, metód a prístupov vo vyučovaní. Vytvorili sme aj spojené školy ako modely, ktoré majú v školskom systéme svoju perspektívu. K nárastu počtu žiakov napríklad prispela aj dobrá propagácia v rámci podujatí ako Župné školy v Avione i v okresných mestách, ale aj distribúcia brožúry o stredných školách „Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!“ na základné školy,“ ozrejmil bratislavský župan Juraj Droba. Ako dodal, nárast žiakov je veľmi vysoký aj napriek nižšiemu počtu študentov v prvých ročníkoch osemročných gymnázií, ktorých je oproti minulému roku o 106 menej. Je to dôsledkom toho, že pre gymnáziá s osemročným štúdiom boli povolené nižšie počty študentov ako v minulosti a navyše na Strednej športovej škole sa už neotvára trieda prvého ročníka osemročného gymnázia.

Bratislavský samosprávny kraj má na svojich školách celkom 18 649 študentov, čo je oproti minulému roku nárast o 669. Celkový nárast predstavuje 3, 7 %. Do škôl pribudli prváci v bilingválnych odboroch gymnázií, v nových odboroch na Spojenej škole v Ivanke pri Dunaji (v organizačnej zložke Strednej odbornej školy agrotechnickej v Bernolákove), inovatívnych odboroch na stredných priemyselných školách elektrotechnických, ale aj v odboroch žiadaných na trhu práce na Strednej odbornej škole dopravnej, obchodnej akadémii, na stredných zdravotníckych školách a ďalších.

Príloha: brozura_Koncis_zakladku_Vyber_si_strednu_podla_seba