Župa zrekonštruovala cestu medzi Račou a Svätým Jurom

900

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) dokončil rekonštrukciu cesty II/502 medzi Račou a Svätým Jurom. Použitá bola technológia recyklácie za horúca, ktorá je ekologickejšia aj ekonomickejšia.

Recyklácia za horúca na mieste je nízkoodpadová technológia, ktorá zásadne znižuje množstvo surovín pri rekonštrukciách obrusných a ložných vrstiev pozemných komunikácií.

Touto progresívnou technológiou dochádza k reprofilácii a kvalitatívnemu vylepšeniu existujúcej asfaltovej vrstvy a v rovnakom pracovnom cykle je možné súčasne položiť aj novú obrusnú vrstvu.

Výhodami tejto technológie sú najmä nízka ekonomická a časová náročnosť opravy krytu vozovky a predlženie životnosti asfaltového krytu resp. konštrukčnej vrstvy vozovky. Recyklácia za horúca má aj priaznivý environmentálny vplyv, pretože šetrí surovinové zdroje, energie a znižuje objem odpadov. Výhodou je aj to, že ide o bezškárové technológie, pretože priečne a pozdĺžne pracovné škáry sú tepelne ošetrené priamo pri pokládke. Ložná a obrusná vrstva sú vtláčané do seba za horúca, čím sa ušetria náklady na spojovací postrek.

V neposlednom rade vďaka tomu dochádza aj k zvýšeniu komfortu jazdy a bezpečnosti účastníkov cestnej premávky.

Prečítajte si:
Župa opravuje cesty rekordným tempom