Župan Droba s ministrom Budajom o čistejšej vode a zdravšom kraji

1640
Zľava minister životného prostredia Ján Budaj a župan Juraj Droba
Zľava minister životného prostredia Ján Budaj a župan Juraj Droba

V Bratislavskom kraji sú bohaté zásoby podzemných vôd. Ohrozujú ich však rôzne škodlivé vplyvy, medzi najvýznamnejšie patrí vrakunská skládka. Župan a minister životného prostredia sa stretli, aby sa zladili na spoločných aktivitách, ako našu prírodu chrániť.

Predseda Bratislavského kraja Juraj Droba a minister životného prostredia Ján Budaj rokovali o financovaní potrieb kraja v oblasti životného prostredia, ako napríklad odstraňovanie environmentálnych záťaží, výstavba a modernizácia verejnej kanalizácie a vodovodov, znižovanie podielu skládkovania a zvyšovanie podielu recyklácie odpadu. Za kľúčové tiež považujú znižovanie miery znečisťovania ovzdušia a realizáciu rôznych opatrení reagujúcich na zmenu klímy.

„S ministrom životného prostredia Jánom Budajom sme sa zhodli, že jednou z našich spoločných priorít je voda. Je vzácna a bude ešte vzácnejšia, a preto treba odstrániť škodlivé skládky, zmodernizovať kanalizácie a vodovody a viac recyklovať. Rozprávali sme sa o nastavení nového programového obdobia na roky 2021 – 2027, súčasťou ktorého budú tieto, ale aj mnohé ďalšie plány. Budeme partnermi pri znižovaní negatívnych dôsledkov zmeny klímy, aj pri ďalších projektoch v oblasti životného prostredia. Zhodli sme sa na tom, ako budeme s európskymi peniazmi pracovať, takže budú využité čo najlepšie,“ povedal po stretnutí župan Juraj Droba.