Župani, starostovia aj poslanci vyjadrujú podporu Ukrajine a ukrajinskému ľudu

742

„Poslanci a poslankyne zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja ostro odsudzujú vojenskú agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Ide o neakceptovateľné a hrubé porušenie medzinárodného práva. Obyvateľom Ukrajiny vyjadrujeme podporu a chceme ich uistiť o našej solidarite. Bratislavský samosprávny kraj je pripravený pomôcť a poskytnúť dočasné ubytovanie a sprostredkovať humanitárnu aj finančnú pomoc.“

Bezpečnostná rada Bratislavského kraja zasadne bezodkladne po zasadnutí Bezpečnostnej rady štátu a bude sa riadiť jej pokynmi v oblasti krízového riadenia.

Vyhlásenie združenia samosprávnych krajov SK

„Ostro odsudzujeme vojenskú agresiu Ruskej federácie. Ide o neakceptovateľné, hrubé porušenie medzinárodného práva. Vyjadrujeme preto solidaritu a podporu Ukrajine a ukrajinskému ľudu. V tejto súvislosti sú samosprávne kraje ako orgány krízového riadenia pripravené pomôcť a poskytnúť dočasné ubytovanie alebo sprostredkovať humanitárnu pomoc.“

Reakcia predsedu BSK Juraja Drobu

„Krváca mi srdce. Toto nie je hokejový zápas, kde niektorí držia Švédsku a niektorí Fínsku. Toto je hanebný akt vojny vyvolaný bezškrupulóznym človekom, ktorý má už dnes na rukách krv tisícov nevinných ľudí. Moje myšlienky a morálna podpora smerujú k obyvateľom nášho suseda, Ukrajiny.“

Vyhlásenie starostov a poslancov mestského zastupiteľstva Bratislavy

„Dnes v noci ozbrojené sily Ruskej federácie na príkaz Kremľa vojensky zaútočili na nášho suseda, Ukrajinu. Obyvateľky a obyvatelia ukrajinských miest a na celej Ukrajine dnes žijú v obave o svoju bezpečnosť, život a zdravie svojich blízkych. My, Zastupiteľstvo Hlavného mesta SR Bratislavy, poslanci a poslankyne, starostky a starostovia mestských častí a vedenie mesta hlboko odsudzujeme agresiu Ruskej federácie voči Ukrajine. Bratislava je pripravená pomôcť obyvateľom nášho partnerského mesta Kyjeva aj všetkým obyvateľom Ukrajiny a sme pripravení pre tento účel vyčleniť prostriedky z rozpočtu mesta. Ukrajinskému ľudu vyjadrujeme plnú podporu.“