Odber krvi na župnej zdravotníckej škole na Strečnianskej

542
Župná zdravotnícka škola v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zorganizovali mobilný odber krvi
Župná zdravotnícka škola v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR zorganizovali mobilný odber krvi

Najcennejšiu a nenahraditeľnú tekutinu pre tých, ktorí ju potrebujú, sa rozhodli darovať viacerí žiaci a ich kamaráti. Medzi darcami mali zastúpenie aj rodičia a priatelia školy.

Mobilný odber krvi zorganizovali Stredná zdravotnícka škola Strečnianska v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR – mobilná jednotka z UNB Ružinov.

Aktivita mala charakter súťaže. Triedy súťažili medzi sebou, kto získa najväčší počet darcov.  Celkovo sa prihlásilo 79 darcov. Pri prvom vstupe  u lekára neuspeli 20-ti darcovia, ich zdravotný profil nespĺňal kritériá darcu. Zaevidovaní 18-ti  darcovia boli v druhom vstupe lekára vyradení vzhľadom na ich zdravotný stav. Odindikovaných  bolo 41 darcov krvi.Teší nás, že medzi darcami krvi bola pani riaditeľka školy PhDr. Janka Gabaľová, PhD. a  z Bratislavského samosprávneho kraja  Mgr. Jana Zápalová riaditeľka odboru školstva v sprievode svojich kolegov. Obe dámy splnili podmienky a indikácie k odberu krvi, čím ruka v ruke dokázali, že prepojenie medzi realitou a aktivitou môže napomôcť k zviditeľneniu oboch subjektov, ktoré úspešne manažujú. Za učiteľov darovala krv Mgr. Lenka Neumannová.  Počet darcov za jednotlivé triedy: I. SAN – 1obder, I. B PS 2 – 2 odbery, III. A PS – 2 odbery, IV. B PS – 6 odberov, IV. AV/MAS – 2 odbery, III. AV/MAS – 9 odberov, IV. A PS – 9 odberov a víťazná trieda II. DVS – 10 odberov. 

Žiaci študijného odboru diplomovaná všeobecná sestra boli za najväčší počet darcov odmenení motivačnými darmi od riaditeľky školy. Ďakujeme sponzorom Igorovi Spiegelovi – SPIEGEL Strečnianska 20, 850 07 Bratislava, Masážnemu salónu Euphoria, Bezručova 8, 811 09 Bratislava a  VH cosmetics, Drieňová 1, 821 01 Bratislava, ktorí podporili túto humánnu aktivitu.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí akoukoľvek  formou prispeli k tejto úspešnej aktivite, pani riaditeľke PhDr. Janke Gabaľovej, PhD. a organizátorom Mgr. Zlatici Tongelovej a Redakčnej rade školského časopisu Kyslík.

Zdroj: Stredná zdravotnícka škola