Prvé zasadnutie zastupiteľstva BSK v roku 2022

1260

Prvé zasadnutie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja v tomto roku sa konalo v piatok 11.2.2022.

Župní poslanci sa spolu stretli v online priestore, aby prerokovali viaceré témy. Na programe bola zmena rozpočtu BSK v roku 2022. Poslanci rokovali aj o návrhu Žiadosti o nenávratný finančný príspevok pre projekt Zelené opatrenia na budove Úradu BSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu, ďalej o predložení žiadosti o nenávratný finančný príspevok projektu Ochrana verejného zdravia a zníženie dopadov koronavírusovej pandémie v BSK, ako aj o ďalších témach.

Záznam si môžete pozrieť tu:

Termín: piatok 11. februára 2022 o 9:00 hodine

Miesto: online priestor na www.bratislavskykraj.sk

Materiál na rokovanie nájdete tu: https://bratislavskykraj.sk/zastupitelstvo/zasadnutia-zastupitelstva-v-roku-2020/zasadnutie-zastupitelstva-11-februar-2022/