Župní prváci budú piť ekologicky

1128

Začiatok školského roka prináša veľa radostí, ale aj povinností, ktoré musia žiaci a študenti zvládnuť. Do prvých ročníkov župných stredných škôl sa zapísalo takmer 4000 prvákov, čo je o vyše 400 žiakov v dennom štúdiu viac ako v minulom roku. Aby sa im lepšie zvykalo na nový režim, prostredie a spolužiakov, dostali malý darček – EKO fľaše, ktoré im daroval Bratislavský samosprávny kraj ako zriaďovateľ škôl, ktoré budú od septembra navštevovať.  

„Verím, že sa fľaše stanú ich nerozlučným spoločníkom. Sú praktické, nerozbitné a ekologické. Používať sa dajú opakovane, a tým šetria životné prostredie, na ktorom nám záleží. Našou prioritou aj naďalej zostávajú inovácie, ale aj podpora projektových aktivít a EKO aktivít škôl,“ povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba, ktorý EKO fľaše osobne odovzdal počas slávnostného otvorenia nového školského roku študentom prvých ročníkov Gymnázia Jána Papánka na Vazovovej 6 v Bratislave. 

Práve na tejto škole má vzniknúť modelová inkluzívna škola a to aj vďaka participovaniu zo strany Centra inkluzívneho vzdelávania, s ktorým Bratislavský samosprávny kraj rozbehol úspešnú spoluprácu. Ide o inovatívny prístup vo vzdelávaní, v ktorom sa začleňujú žiaci so špecifickými potrebami do bežného výchovno-vzdelávacieho procesu. Cieľom inkluzívneho vzdelávania je umožniť každému dieťaťu prístup ku kvalitnému vzdelaniu.