Župný výjazd do Podhoria: Spoločne so starostami urobíme Záhorie ešte lepším miestom pre život

1505

Na Záhorí pracujeme na viacerých projektoch a ďalšie pripravujeme. Zástupcovia župy sa počas výjazdu stretli s ôsmimi starostami a starostkou Podhoria, teda obcí od Lozorna až po Plavecký Mikuláš.

„Plánujeme veľa projektov, viaceré v oblasti turizmu a dopravy. V Plaveckom Podhradí sme si vyšli aj na Plavecký hrad a diskutovali o jeho obnove. Ďalšími témami boli školy, kanalizácia, voda a životné prostredie. Ďakujem starostom, kolegom a predovšetkým riaditeľke župného Odboru stratégií, územného rozvoja a riadenia projektov Barbore Lukáčovej. Pretože nestačí mať dobrý projekt, potrebujeme naň peniaze. A obciam ich pomôžeme vybojovať čo najviac, napríklad aj z Plánu obnovy,“ povedal po stretnutiach predseda BSK Juraj Droba.

Župan Juraj Droba (v strede) a riaditeľka Odboru stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Barbora Lukáčová (vpravo).

V Kuchyni sme sa rozprávali o spoločnom zámere s obcami Jablonové a Pernekom zvýšiť kapacity základného školstva. Projekt je navrhnutý s dodržaním princípov Koncepcie SMART školy, ktorú vypracoval Úrad BSK. V Rohožníku plánujeme posilniť lokálnu ekonomiku, najmä prostredníctvom turizmu. Okolie je pretkané turistickými trasami a malými jaskyňami, chceli by sme tu vybudovať náučné chodníky. Zároveň lepšie využiť potenciál vodných plôch, agroturizmu, ktorý je pre región typický, vysadiť jabloňové sady, ale obec chystá aj zaujímavý projekt čokoládovne. Spoločne pripravujeme cyklotrasu Rohožník – Sološnica – Plavecké Podhradie – Plavecký Mikuláš.

Juraj Droba a starostovia a starostka obcí Podhoria.
Plavecký hrad

V Plaveckom Podhradí sme navštívili Plavecký hrad a so starostom sa rozprávali o obnove tejto krásnej pamiatky, ale aj zefektívnení prímestskej dopravy a lepšej nadväznosti spojov. O jednotlivých projektoch vás budeme podrobnejšie informovať.