10. výročie celoeurópskej iniciatívy Deň európskej spolupráce sme oslávili súťažou pre študentov stredných škôl

795

Cieľom súťaže bolo stvárnenie Európskej únie v budúcnosti prostredníctvom originálneho pohľadu študentov formou posteru alebo série posterov. Úlohou autorov bolo originálnou formou vizuálne prezentovať pohľad na budúcnosť Európskej únie.

V priebehu mesiaca september sme obdržali 31 diel, z ktorých odborná porota v zložení doc. Bohunka Koklesová, PhD., rektorka Vysokej školy výtvarných umení, Mgr. Jana Oravcová, PhD.,vedúca redaktorka časopisu DESIGNUM Slovenského centra dizajnu a doc.Mgr.art. Svetlana Waradzinová, vedúca oddelenia kultúry Bratislavského samosprávneho kraja.

Hodnotiace kritériá boli najmä prístup k téme a jej uchopenie a taktiež výtvarné spracovanie a stvárnenie. Spomedzi všetkých diel odborná porota vyhodnotila ako najvydarenejšie dielo Olega Mazúra, na druhom mieste sa umiestnila Nina Tahy a tretia skončila Sabina Hause.

V kategórii Cena verejnosti najviac hlasov na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja získalo dielo Hany Vargovej.

Víťazom i umiestneným srdečne blahoželáme a želáme veľa tvorivej energie počas štúdia i v profesionálnom živote. Všetky súťažné diela sú zverejnené na EC DAYEC DAY – Bratislavskykraj.sk.

Iniciatíva Deň európskej spolupráce (www.ecday.eu) je zameraná na predstavenie úspešných projektov spolupráce širokej verejnosti v Európe i v susediacich krajinách a propagáciu medzinárodnej spolupráce. Iniciatívu Deň európskej spolupráce koordinuje Program spolupráce INTERACT III za podpory Európskej komisie, Európskeho parlamentu a Výboru regiónov.