2.apríl- Svetový deň povedomia o autizme

368

Autizmus, ochorenie, ktorému v decembri roku 2007 OSN venovala svetový deň. Autizmus je celoživotné postihnutie a jeho výskyt má stúpajúcu tendenciu. Vzhľadom na závažné sociálne a ekonomické dopady na chorého a jeho rodinu sa stáva celospoločenským problémom. Táto porucha uzatvára jedinca v jeho vlastnom svete, pričom mu sťažuje schopnosť hrať sa, vnímať a chápať bežné vnemy. Kvôli chýbajúcej predstavivosti sa jednotlivci s autizmom venujú limitovanému množstvu stereotypných činností. 

Tento deň je určený na pomoc osobám s autizmom, na zvýšenie povedomia o tomto ochorení v celej spoločnosti, rozširovať informácie týkajúce sa dôležitosti včasnej diagnózy a skorého zásahu. 

Oblečte si modrú 

Druhého apríla vyjadríte podporu autistom a ich blízkym tak, že si oblečiete niečo modré. Ako prejav úcty k tejto vývinovej poruche sa 2. apríla významné budovy a stavby po celom svete rozžiaria na modro. Táto farba je symbolom komunikácie. Tak ako ľudia dlhé roky nerozumeli autistom, ani oni nerozumeli zdravým. Neostaňte ľahostajní a venujte autizmu myšlienku aj vy. 

Zdroj: www.rozsvietmodru.sk