25. ročník Malokarpatský slávik 2024

47

Malokarpatský slávik 2024 – súťaž neprofesionálov  spevákov populárnej piesne –
sa v tomto roku uskutočnila už po 25. krát a vďaka dobrej spolupráci s Obcou Budmerice a Kultúrnym strediskom v Budmericiach sme súťaž – výberové i finálové kolo – uskutočnili práve v Budmericiach.

17. mája v piatok sa uskutočnilo výberové kolo v Dome kultúry v Budmericiach,
kde zo 60 prihlásených súťažiacich prišlo 55 a od 10 hodiny rannej do 18 hodiny súťažili svojimi interpretáciami o postup do finálového kola.

Porota pracovala  v zložení – PhDr. Ján Palkovič / muzikológ /, Mgr. art. Adriana Jarolínová / speváčka a pedagóg spevu /,  Mgr. Anička Ulrichová / speváčka a pedagóg spevu /, Valéria Ferčáková / speváčka a pedagóg spevu, porotkyňa medzinárodných súťaží spevu / a Peter Sámel / líder skupiny Metalinda a hudobný producent /
to vôbec nemali ľahké – už vo výbere sa ukázalo, že 25. ročník súťaže je plný výborných spevákov.

Finále súťaže  sa  uskutočnilo v rámci podujatia Budmerická fazulovica v areáli kaštieľa Budmerice 18.mája 2024.

Do finále postúpilo 27 súťažiacich zo 4 vekových kategórií a jeden v kategórii vlastná tvorba. Ich vystúpeniam sa v rámci finálového koncertu tešilo takmer 1500 divákov
a atmosféra bola neuveriteľná. Ťažko sa vyberalo aj divákom v hlase o Cenu diváka. Svoj hlas dalo 190 divákov.


Výsledky finále súťaže Malokarpatský slávik 2024 :

1. Kategória

1. miesto Genčurová Michaela, ZUŠ M. Sch. Trnavského, Trnava

2. miesto Agáta Čambálová, ZUŠ Hlohovec

2. miesto Tamara Bartková, ZUŠ Malacky

3. miesto Lea Magušin, ZUŠ Šamorín

3. miesto Alžbeta Martinovičová, CZUŠ sv. Gorazda Vrbové

2. Kategória

1. miesto Mia Ricci Bartsch, ZUŠ Žiar nad Hronom

2. miesto Adriana Sublardová, ZUŠ Bernolákovo a Priamy postup do medzinárodnej speváckej súťaže EUROPOP contest Berlín

2. miesto Nela Ančicová, Viničné

3. miesto Ladislav Jenčík, ZUŠ Modra

3. miesto Alessandro Iacopino, ZUŠ Hlohovec

3. Kategória

1. miesto Sarah Sýkorová, ZUŠ Žiar nad Hronom

1. miesto Silvia Mokošová, Cirkevné konzervatórium Bratislava

2. miesto Victoria Poliaková, Cirkevné konzervatórium Bratislava

2. miesto Marianna Kopcová, Cirkevné konzervatórium Bratislava

3. miesto Daniela Schmidtová, Vajnory

4. Kategória

1. miesto Štefan Blaško, Jablonov

LAUREÁT Malokarpatský Slávik 2024: Patrik Šarközi, ZUŠ Žiar nad Hronom

Špeciálna cena za interpretáciu a vlastnú tvorbu: Sebastián Kuracina, Trnava

Cena diváka, 19 zo 190 hlasov získala: Michaela Hamzová, ZUŠ Budmerice    


Vďaka patrí Malokarpatskému osvetovému stredisku v Modre, Obci Budmerice, Kultúrnemu stredisku Budmerice, Šenkvickej pekárni Framipek, Rukodielňa u Zuzky – Zuzka Frnová, Silvia Halászová, Radko Takáč a Ľubica Takáčová, Foxigi za spoluprácu a sponzorstvo pri cenách. Zvukárom z AUDIOHM Rental Servis s.r.o. ďakujeme
za super zvuk. Pani Simone Šeborovej za cateringové služby. Múzy slávikov – cenu súťaže vyrobil majster keramikár František Hubek zo Zohora.

Fondu na podporu umenia ďakujeme za finančnú podporu.

Vysoká úroveň tohtoročnej súťaže ukázala skutočnosť aké potrebné je venovať sa mladým talentom, vytvárať im podobný priestor pre ich realizáciu a prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu.

Pripomienky poroty na hodnotiacom seminári boli prínosom ako pre spevákov tak pre ich pedagógov.