300 000 eur na podporu kultúry a umenia v Bratislavskom kraji

3501

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) a Nadácia Tatra banky (NTB) sa spojili, aby dokázali viac. Sumou 300 000 eur prispejú na podporu kultúry a umenia v Bratislavskom kraji. Samosprávny kraj aj nadácia na tento účel využijú existujúce pravidlá Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS).

Nezriaďovaná kultúra sa kvôli pandémii dostala do zložitej situácie, kedy prišla o finančnú podporu od viacerých samospráv či inštitúcií. Bratislavský kraj tiež musel pristúpiť k šetriacim opatreniam a pozastaviť pre tento rok podporu projektov z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS). Preto sme hľadali riešenie ako jej pomôcť a podporiť ju. Veľmi sa teším, že sme našli Nadáciu Tatra banky, partnera, ktorý nielenže venuje na podporu kultúry a umenia v našom kraji nemalú čiastku, ale tiež využije existujúce pravidlá úspešnej a obľúbenej regionálnej dotačnej schémy. Osobitne by som rád ocenil rýchlosť celého procesu zo strany nadácie. Pretože to je naozaj obdivuhodné. Spočiatku odvážny nápad sa pretavil do skutočnosti a naštartoval spoluprácu samosprávy a súkromného sektora. Nadácii Tatra banky patrí veľké ĎAKUJEME, vyhlásil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Financie sú určené na podporu projektov v oblasti tvorby a prezentácie diela, aktivity kultúrnych organizácii, malé a veľké festivaly, prehliadky, súťaže, sympózia, výskum a taktiež odbornú reflexiu.

Nadácia Tatra banky dlhodobo podporuje oblasť umenia. V roku 2020 sme však aj k tejto oblasti pristúpili úplne inak oko obvykle. Vzhľadom na bezprecedentnú krízovú situáciu spôsobenú COVID 19 sme jednorazovo iba pre tento rok zastavili náš dlhoročný Grantový program Umenie, zameraný na VŠ študentov, na mladých a začínajúcich umelcov. Sme presvedčení, že teraz je extrémne dôležité reagovať ad hoc na mimoriadne udalosti v spoločnosti. Preto sme sa po vyplatení 500 000 eur na boj proti koronavírusu, rozhodli reagovať na ekonomickú krízu, ktorá má signifikantný dopad na umeleckú sféru. Aktívne sme oslovili BSK a expresne rýchlo sme dohodli na tom, že 50% projektov určených na financovanie cez osvedčenú Dotačnú schému BSK prevezmeme pod Nadáciu Tatra banky. Desiatkam umelcov takto darujeme 150 000 eur. Už teraz tešíme na vznik hodnotných a zmysluplných umeleckých projektov,“ uviedol Michal Liday, predseda Správnej rady Nadácie Tatra banky a generálny riaditeľ Tatra banky.

Sumou 300 000 eur bude podporených 111 projektov, ktoré posudzovala odborná hodnotiaca komisia zložená zo 16 členov. Na financovaní projektov sa budú rovným dielom po 150 tisíc eur podieľať BSK a NTB tak, aby boli dodržané všetky podmienky, ktoré majú obe strany dané v rámci svojich pravidiel. Úspešní žiadatelia v najbližších dňoch dostanú podrobné informácie o administrácii celého procesu.

Medzi projektami navrhovanými na podporu sú zastúpené občianske združenia, asociácie, neziskové organizácie, nadácie a podnikatelia pôsobiaci v rôznych umeleckých žánrov ako je divadlo a tanec, literatúra, audiovizuálne a vizuálne umenie, hudba, tradičná kultúra a folklorizmus či medziodborové umelecké aktivity.

Spolupráca BSK a NTB podporí významné projekty, ktoré sú pre rozvoj kultúry a umenia v Bratislavskom kraji veľmi dôležité, pretože aj kultúra rozvíja, podnecuje a ovplyvňuje celkový spoločenský rozvoj v kraji.

Všetky informácie sú pre žiadateľov dostupné na stránkach bratislavskykraj.sk a www.nadaciatatrabanky.sk/bratislavske-nezavisle-umenie/

Zoznam podporených projektov z individuálnych dotácií BSK a darov Nadácie Tatra banky nájdete TU.