Expozícia „Zo zeme“ v Pezinku odhaľuje spôsob života ľudí od Praveku

1633

Každý z nás by mal poznať vlastnú históriu a veľa o nej vedia aj v mestskom múzeu v Pezinku. Majú tam stálu expozíciu „Zo zeme“, ktorá cez archeologické nálezy odhaľuje spôsob života ľudí v meste a okolí od Praveku až po Novovek.

Pravek

Prvá miestnosť je venovaná obdobiu praveku v extraviláne Pezinka. Prezentuje nálezy najmä z obdobia od eneolitu po dobu železnú pochádzajúce prevažne z lokalít Pezinok Lazárna, Grinava – Dlhé Pole a Slovenský Grob – Padelky. Približuje spôsob života ľudí v neskorej dobe kamennej, výrobu a výzdobu keramiky, výrobu rozmanitých kamenných nástrojov, spôsob obživy.

Stredovek

V druhej miestnosti nájdete dve dnes zaniknuté stredoveké lokality v pezinskom extraviláne – Starý zámok I a II. Na oboch lokalitách sa v čase vrcholného stredoveku nachádzali opevnené body. Prvý pravdepodobne slúžil na ochranu baní patriacich rodu grófov zo Svätého Jura a Pezinka a druhý slúžil na kontrolu menej významnej cesty umožňujúcej prechod smerom na Záhorie cez Babu alebo sedlo pod Javorinou. Nájdete tam stredoveké hroty šípov a kovové predmety ako stredoveké kľúče, rôzne typy železných nožíkov, podkovy, klince, ostroha, zápinky z remienkov obuvi či ostrôh, súčasti dverových kovaní, ale aj pracky z postrojov, kresadlo či chirurgické nástroje.

Stredovek-Novovek

Posledná miestnosť približuje návštevníkom dejiny samotného Pezinka v stredoveku a novoveku na základe nálezov nájdených počas archeologických výskumov v meštianskom dome na Holubyho ulici 22, v starej radnici a vo farskom kostole. Okrem exponátov ako je keramika, mince, kamenné články architektúry či kostrové hroby sa tu oboznámite aj s dejinami mesta a jeho najdôležitejšími míľnikmi, medzi ktoré patrí napríklad prvá písomná zmienka o Pezinku, šľachtické rody spojené s dejinami mesta, udelenie mestských privilégií, výstavba významných budov a hradieb.

Aktivity múzea a všetky aktuálne informácie nájdete na www.mestskemuzeumpk.sk

Zdroj: Mestské múzeum v Pezinku