Aj v Dúbravke majú vtáčie napájadlá. Viete, kde ich nájdete?

644

Voda! Počas teplých dní je nesmierne potrebná. Potrebujú ju aj zvieratá v okolí. Mestská časť Dúbravka preto rozmiestnila osem napájadiel. Misky na reťaziach s vtáčou plastikou sú zavesené na stromoch.

Kde všade ich nájdete? V parku pri Horanskej studni, v záhrade pri miestnom úrade na Žatevnej, v Parku Pekníkova, pri Dome kultúry Dúbravka a pri štyroch detských ihriskách – Duna na Valachovej, Nejedlého pri základnej škole, na Ulici kpt. Rašu pri Daniels pube, na ulici Karola Adlera pri bývalej tanečnej škole Jagermajster.

Stačí si na prechádzku vziať fľašu s vodou, doplniť napájadlo a vtáčikom dať tak potrebnú vlahu. Video, ktoré si pre vás pripravila mestská časť nájdete TU.

Zdroj: Dúbravka