Aj všeobecní lekári vám môžu predpísať lieky namiesto špecialistov

3225

„Pacienti sa často sťažujú na spôsob predpisovania liekov. Pritom málokto ale vie, že aj všeobecní lekári môžu predpísať lieky, ktoré inak predpisujú špecialisti,“ upozornil na to bratislavský župan Juraj Droba. Tento postup umožňujú aj zdravotné poisťovne. Všeobecní lekári môžu takisto predpísať aj lieky, kde je odporúčanie lekára-špecialistu staršie ako 1 rok.

Bratislavský samosprávny kraj zároveň požiadal lekárov-špecialistov, aby neposielali pacientov zbytočne za svojimi všeobecnými lekármi, ale im predpisovali lieky, ktoré pre nich indikovali.

Samosprávny kraj tiež upriamuje pozornosť pacientov na internetovú stránku www.e-vuc.sk, kde je možné nájsť kontakt na svojho lekára aj zastupovanie, ak je neprítomný.