Lekár kraja Tomáš Szalay: Ústupky nemocničným lekárom zabudli na všeobecné ambulancie. Kto bude liečiť?

2561
Tomáš Szalay, lekár Bratislavského kraja

Podľa lekára Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) Tomáš Szalay nemocniční lekárski odborári podrazili nohy ambulantnej sfére a zasadili jej podpásovku.

Pripomenul, že všeobecných lekárov je málo, aj pre dospelých, aj pre deti a výchove nových všeobecných lekárov stojí v ceste mnoho bariér. Niektoré z nich mal odstrániť rezidentský program. Ide o štátom dotované pracovné miesta lekárov, ktorí sa pripravujú najmä na atestáciu zo všeobecného lekárstva a pediatrie.

„Za necelú dekádu fungovania sa z tohto programu stal trhací kalendár. Stále sa menili jeho podmienky, čo neprospievalo jeho atraktivite. A keď už to v posledných rokoch vyzeralo ako-tak funkčne, tak od prvého januára prichádzajú opäť zmeny, lebo tak si to praje Lekárske odborové združenie (LOZ),“ vysvetlil Tomáš Szalay, lekár BSK.

Spolu s požiadavkami na vyššie platy si podľa Szalaya nemocniční odborári presadili okamžitú zmenu spôsobu výchovy rezidentov. Kým doteraz sa mohli budúci všeobecní lekári a pediatri zamestnať vo všeobecnej ambulancii, odkiaľ chodili na cirkulácie, po novom sa budú môcť zamestnať len v nemocnici. To znamená, že tí, čo sú dnes rezidentmi v ambulanciách, majú od 1.1. 2023 „padáka“.

Dohodu vlády s LOZ označuje Tomáš Szalay ako dohodu o bezpodmienečnej kapitulácii. Nikto okrem nemocničných lekárov nič nezískal a ministerstvo zdravotníctva si pri tom nechalo roztrhať koncepciu rezidentského programu i koncepciu všeobecného lekárstva a primárnej pediatrie. A to bez diskusie, argumentov, vedomia tých, ktorých sa to týka a navyše za 24 hodín schválené.

„Je to hanebný prístup k tvorbe legislatívy. Slovenské zdravotníctvo neskutočne trpí a dopláca na nestabilitu spôsobenú nekoordinovanými politickými rozhodnutiami. LOZ k tomuto teraz prispel. Táto požiadavka nebola urgentná, dala sa štandardne vydiskutovať, dali sa hľadať alternatívne riešenia. Som naozaj nahnevaný, lebo vo výsledku sa ešte viac zhorší situácia v primárnej sfére. Obávam sa zníženia počtu záujemcov o rezidentské štúdium, okresy ešte viac sčernajú a sčervenejú. A nemocnice získajú bezplatnú pracovnú silu, do ktorej výchovy sa im neoplatí investovať,“ priblížil Tomáš Szalay.

Aj Stratégia rozvoja zdravotnej starostlivosti v Bratislavskom kraji, ktorú vypracoval BSK, rátala so zriadením krajských rezidentských miest. Zmena zákona, ktorou si LOZ presadil vyššie platy, však túto úlohu z akčného plánu zrušila a to ani nie tri mesiace po jej prijatí.

Podľa lekára kraja by sa mohli ešte poslanci spamätať a paragraf zo zákona vypustiť skôr, než začne platiť. Parlament bude ešte hlasovať o jednom zdravotníckom zákone, kde by sa to mohlo zmeniť pozmeňovacím návrhom.

Pozrite si podcast Zdravotníctvo bez servítky s Tomášom Szalayom