Ako majú deti rozpoznať bezpečné spoločenstvo v online a offline priestore

525
Ako majú deti rozpoznať bezpečné spoločenstvo v online a offline priestore
Ako majú deti rozpoznať bezpečné spoločenstvo v online a offline priestore

Ukázalo sa, že naše celospoločenské pôsobenie smerujúce k hodnotovej výchove nie je nastavené tak, aby sme
deti a mládež dostatočne názorovo vyzbrojili voči preberaniu extrémistických názorov
a zároveň ich chránili pred manipulatívnym
správaním

V poslednej dobe sa zvyšuje počet a aktivity tzv. manipulatívnych svetonázorových a spirituálnych spoločenstiev, ktoré sa prezentujú v reálnom svete ale aj online priestore. Informovanosť verejnosti o týchto skupinách je stále veľmi nízka. Navyše v podmienkach SR takto špecificky zameraná metodicko-informačná príručka doposiaľ neexistovala. Cieľom príručky je pochopiť rozdiely medzi bezpečnými a nebezpečnými spoločenstvami, vymedziť ich charakteristickými znakmi, na základe ktorých ich možno kriticky posudzovať a odlíšiť. Taktiež obsahuje niekoľko priamych preventívnych techník a aktivít, pomocou ktorých možno rozvíjať vedomosti a pozitívne ovplyvňovať postoje detí a tínedžerov, a tým prispieť k obmedzeniu rizikového správania a z neho vyplývajúcich škodlivých následkov.

Príručka je určená najmä na priamu preventívnu činnosť cielenú na deti staršieho školského veku a mládež. Užitočná môže byť pre všetkých záujemcov o problematiku podozrivých spoločenstiev so zámerom zorientovať sa v tejto špecifickej oblasti. Adresátom môžu byť nielen mladí ľudia a ich rodičia, ale predovšetkým je určená pre pedagógov a ľudí v pomáhajúcich profesiách (učitelia, vychovávatelia, psychológovia, lektori mimoškolského záujmového vzdelávania, animátori voľného času, kultúrno-výchovní pracovníci, sociálni a terénni pracovníci,  pracovníci cirkvi a náboženských spoločností.).

Bezpečná vzťahová väzba býva spájaná
s najnižším výskytom traumatizácie a je
protektívnym faktorom podporujúcim optimálny
vývin mozgu a celkové psychické aj fyzické zdravie.

The post Ako rozpoznať bezpečné spoločenstvo v online a offline priestore appeared first on Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

Každý z nás sa niekedy cíti zle. Ale ak kvôli negatívnym pocitom nevieš prežívať tie pekné, dovoľ nám pomôcť Ti. Ak pociťuješ úzkosť, stres, depresiu, bolesť, ak Ti je ťažko a nevidíš východisko, nevzdávaj sa. POMOC EXISTUJE A JE DOSTUPNÁ PRÁVE TERAZ. Odborníci a odborníčky z IPčka sú tu pre Teba nonstop, anonymne a bezplatne. Ale mnohé odpovede na svoje otázky, ako aj techniky, ktoré môžeš vyskúšať sám, nájdeš v našich článkoch. Držíme Ti palce a sme tu pre Teba.