Ako rozprávať o vojne s ľuďmi s mentálnym postihnutím?

694

Aj oni vnímajú súčasnú atmosféru a častokrát veľmi intenzívne. Prečítajte si rady, ako o vojne citlivo rozprávať s ľuďmi s mentálnym postihnutím.

Tieto a ďalšie rady nájdete v letáku:

  • Vysvetľujte všetko jednoduchým jazykom, vyhnite sa prílišným abstrakciám, obsah prispôsobte individuálnym potrebám človeka.
  • Ukážte, ako sa darí pomáhať.
  • Ubezpečte ich, že je normálne prežívať v súčasnej situácii strach, smútok a úzkosť.
  • Zároveň buďte kľudní a upokojujte ich.
  • Môžu vám pomôcť niektoré relaxačné techniky.