Ako správne voliť?

1547
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR
Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

Už túto sobotu, 29.10., sa uskutočnia historicky prvé spojené voľby do orgánov samosprávy obcí a do orgánov samosprávnych krajov. Volebné miestnosti sa otvárajú o 7:00, odvoliť je možné do 20:00. Komunálne a župné voľby sú tento rok spojené, volebné lístky, obálky a urny sú farebne odlíšené.

Biele sú lístky, obálky a urna, pomocou ktorých volíme v komunálnych voľbách – primátora Bratislavy, starostov mestských častí, poslancov mestského zastupiteľstva a poslancov miestnych zastupiteľstiev. Volič dostane 4 biele hlasovacie lístky, z toho 2 so sivým pásom na okraji, všetky vkladá do bielej obálky a bielej urny.

Modrou sú označené lístky, obálky a urna, ktorými volíme v župných voľbách – teda predsedu Bratislavského samosprávneho kraja a poslancov zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Volič dostane 2 hlasovacie lístky s modrým pásom, ktoré vkladá do modrej obálky a modrej urny.

Na hlasovacích lístkoch pre voľbu starostu, primátora a župana krúžkom označíte jedného kandidáta. Na hlasovacích lístkoch pre voľbu poslancov miestneho, mestského a župného zastupiteľstva krúžkom označíte najviac taký počet kandidátov, ako je uvedené na danom hlasovacom lístku.

Hlasovací lístok vložte do správnej obálky. Biely hárok do bielej obálky, biely hárok so sivým pruhom do bielej obálky a biely hárok s modrými pruhmi do modrej obálky. Biela obálka patrí do bielej urny a modrá obálka do modrej urny. Dodržaním týchto pokynov zabezpečíte, že váš hlas bude vo voľbách platný.

Hlas je neplatný v prípade vhodenia volebného lístka do nesprávnej urny alebo obálky, napríklad bielej obálky do modrej urny. Pri prekročení maximálneho počtu krúžkov a v prípade, že nie je zakrúžkovaný ani jeden kandidát.