Ako to bude s maturitami?

1651

Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak odstanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia. Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Rozhodol o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling, rovnaký postup zvolil šéf rezortu školstva aj v minulom roku.

Dôvodom je najmä intenzívnejšia druhá vlna koronavírusu, s tým spôsobené prerušenie dochádzky do škôl v tomto školskom roku či ťažko predvídateľná epidemiologická situácia na Slovensku v budúcich týždňoch. „Epidemiológovia ešte stále neschválili otvorenie internátov. Navyše kvôli zlej pandemickej situácii sa viaceré školy na Slovensku uzatvorili na dlhšiu dobu. To všetko komplikuje maturantom situáciu a ich prípravu na skúšky,“ uviedol minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling.

  • Známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok žiakov za ich celé štúdium. Maturanti tak dostanú známky na maturitnom vysvedčení podľa výsledkov ich práce za celé obdobie štúdia.
  • Ruší sa tiež písomná forma internej časti maturitnej skúšky, teda sloh. Maturita podľa priemeru sa tak ako minulý rok vzťahuje na štyri povinné predmety.
  • Ak má žiak piaty alebo šiesty dobrovoľný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok alebo do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu.

Maturita podľa priemeru sa tak ako minulý rok vzťahuje na štyri povinné predmety. Všetci žiaci dostanú známky zo štyroch povinných predmetov. Ak má žiak piaty alebo šiesty dobrovoľný predmet, maturuje z neho ústne, rovnako ako minulý rok alebo do 30. apríla môže zrušiť skúšku z dobrovoľného predmetu. Ústne maturity na žiadosť žiaka sa uskutočnia v termíne od 31. mája 2021.

„Známka žiaka na maturite tak bude odrážať celé 4 roky jeho práce a jeho kontinuálne výsledky počas celého štúdia na strednej škole. Títo žiaci sa učili počas celého štúdia, boli 4 roky preverovaní, známkovaní a hodnotení a pripravovali sa či už na ďalšie štúdium alebo na prácu. Tieto roky sa premietnu do ich výsledného hodnotenia. Podobný prístup pre nepriaznivú pandemickú situáciu zvolili krajiny ako Írska republika, Severné Írsko, Wales či Škótsko, doplnil minister.