AKTUÁLNE Z TELO – cvične: Medzi túžbou a smrťou

1211

Pozývame Vás na zaujímavé podujatie, ktoré sa uskutoční už tento víkend. Ide o predstavenie naštudované v priestoroch župnej TELO – cvične, ktorej vznik a rozvoj podporuje Bratislavský samosprávny kraj ako jednu z foriem podpory nezriaďovanej kultúry v našom kraji.

Máme tu pre Vás anotáciu k predstaveniu. Irvin D. Yalom, Abraham Maslow, Erich Fromm a autorský kolektív projektu uvádzajú: Aký má človek vzťah ku svojim vlastným túžbam a možnostiam? Čo nám bráni v rozhodovaní a prevzatí zodpovednosti? Čo alebo kto je hýbateľom našich rozhodnutí?

Ak je bytostné (vnútorne dané) jadro človeka poprené alebo potlačené, človek ochorie, niekedy viditeľne, niekedy skryto… Toto vnútorné jadro je krehké a jemné a ľahko ho prehluší zvyk a kultúrny tlak… Aj keď je poprené, zostáva pod povrchom, neustále usilujúce o aktualizáciu. Každé odpadnutie (od nášho jadra), každý zločin proti našej prirodzenosti sa zaznamenáva do nášho nevedomia a spôsobuje, že sebou pohŕdame.

Človek môže jednať pre seba len vtedy, ak má prístup k vlastným túžbam, k vlastným pocitom, k vlastnému telu. Ak nemá človek tento prístup, nemôže si priať, nemôže túžiť, nemôže sa projektovať do budúcnosti a počiatočná vôľa zomiera pri pôrode.

Proces vznikania túžby je komplexný proces, zahŕňajúci psychologické, sociálne, kultúrne, náboženské a iné vplyvy. Pre zdravého jedinca je nerozlučne spätá s hodnotami akými sú sloboda, vôľa, pravda, voľba, zmena. Našim zámerom bolo objaviť stav, kedy vieme, po čom túžime, čo sú naše najvnútornejšie túžby, ako ich vyjadríme na individuálnej alebo skupinovej úrovni. Ale zároveň nelipneme na nich akoby len túžby boli v našom živote dôležité. Skrátka sú tam, žijem ich, zahŕňam nimi citlivo okolie, veľa počúvam, pomáham druhým na ceste k ich vlastnej túžbe. Ten stav sme nazvali voľným úsilím, alebo efforless being.

Bytie je človeku nielen dané, ale taktiež sa od neho vyžaduje. Človek je za svoje bytie zodpovedný: doslova, žiada sa od neho odpoveď, ak je mu položená otázka, čo zo seba urobil? Ten, kto sa pýta, je jeho sudcom, je to totiž on sám. A nikto nás k nemu nedostane bližšie, ako my sami.

Najbližšie predstavenia sa uskutočnia v priestoroch Pistoriho paláca na Štefánikovej ulici v Bratislave

20. 06. 2020 – predstavenia o 19:00 a 21:00
21. 06. 2020 – predstavenie o 19:00


Vstupenky si môžete zakúpiť v predpredaji: https://goout.net/sk/divadlo/medzi-tuzbou-a-smrtou/irrrf/?fbclid=IwAR0Zwjp9ItluZuXAQF9wbA0HRpJNS0K7vmnV5IcP_oOxTKBZ7MnPSZ0_r_8

zdroj: citylife.sk

Koncept, performancia / Katarína Brestovanská
Dramaturgia / Jana Smokoňová
Hudba, performancia/ Adam Dekan, Martin Iľanovský

Kostýmy / Petra Kovács
Scénografia / Sebastián Komáček
Pohybová asistencia a supervízia / Andrej Petrovič
Texty / Katarína Brestovanská, Adam Dekan
Jazyková korektúra / Zuzana Hojstričová
Hlasová príprava / Ivana Mer
Media set / Marianna Lutková
Svetelný dizajn a technické zabezpečenie / Slavomír Šmálik a kol.
Teaser / Jana Smokoňová, Lukáš Teren, Adam Dekan a kol.
Produkcia / Katja Thalerová