Akú strednú školu si vybrať? Žiakom pomôže interaktívny kvíz

25056

S blížiacimi sa prijímacími skúškami na stredné školy narastá u žiakov základných škôl stres, či obava z toho, akú školu zvoliť, čo študovať a ktorým smerom sa uberať. U niektorých je výber jasný už dávno, ale pre tých, ktorí sa ešte stále rozhodujú prináša Bratislavský samosprávny kraj interaktívny online kvíz, ktorým vás prevedie obľúbený youtuber Asimister.

„Rozhodli sme sa uľahčiť rozhodovanie a výber tej správnej školy. Kvíz pomôže žiakom základných škôl zistiť viac nielen o sebe, svojich záľubách a schopnostiach, ale najmä to, čo by mali ísť v Bratislavskom kraji študovať. K dispozícii je 54 župných rôznorodých škôl, na ktorých žiaci získajú istotu uplatnenia, jedinečné remeselné odbory, stáže u TOP zamestnávateľov, výmenné študijné pobyty v zahraničí, bilingválne štúdium na gymnáziách a SOŠ, či duálne vzdelávanie s benefitmi,“ priblížil predseda BSK Juraj Droba.

Bratislavský kraj každoročne pripravuje ponuku odborov na školách nielen priamo so zamestnávateľmi, ale aj s odborníkmi na zamestnanosť. Sleduje, o aké povolania bude o pár rokov záujem, čo od študentov budú vyžadovať zamestnávatelia. Práve podľa ich požiadaviek a výhľadov upravuje odbornú prípravu na svojich stredných školách. Niektoré zo župných škôl alebo odborov sú navyše jediné na celom Slovensku.

Online kvíz nájdete na www.strednapremna.sk. Pozostáva zo šestnástich otázok s predvolenými odpoveďami. Ich výsledkom je odporúčanie vhodnej strednej školy alebo študijného odboru.

Pre lepšiu orientáciu sa v ponuke stredných župných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK majú žiaci, rodičia a výchovní poradcovia k dispozícii nielen webovú stránku www.strednapremna.sk ale aj brožúru Končíš základku? Vyber si strednú podľa seba!

Brožúra sa dá ucelene stiahnuť alebo jednoducho a zadarmo objednať na www.bratislavskykraj.sk.