Architektonická súťaž vygenerovala novú koncepciu Troyerovho námestia a priestoroch Základnej umeleckej školy v Stupave

875

Ešte koncom roka 2017 schválilo Mestské zastupiteľstvo v Stupave uznesenie Koncepcia rozvoja Základnej umeleckej školy v Stupave a jej relokáciu do Troyerovej kúrie, ktorá by z tohto titulu mala prejsť zásadnou rekonštrukciou. Keďže ide o citlivé verejné priestranstvo, o ktorom by malo byť rozhodované odborne, na tomto zastupiteľstve bolo aj odsúhlasené vyhlásenie verejnej architektonickej súťaže na predkladanie návrhov a výber najlepšieho architektonického riešenia danej funkčnej plochy. V priebehu roka 2018 v plnení uznesenia nastal len minimálny pokrok, pričom až po voľbách v roku 2019 sa začalo intenzívne pracovať na zadaní súťažných podkladov.

Následne mestské zastupiteľstvo koncom roka 2019 schválilo uznesenie o zadanie súťaže návrhov. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie architektonické riešenie novej podoby Troyerovho námestia a základnej umeleckej školy. Základná umelecká škola, ktorá sa v súčasnosti nachádza v nevyhovujúcich a stiesnených podmienkach, by mala v budúcnosti dostať nové a moderné priestory, ktorých súčasťou by mala byť aj pre verejnosť dostupná koncertná sála a výstavná miestnosť. Súčasne bola do zadania daná architektom aj podmienka stvárnenia celého priestoru námestia tak, aby bolo celoročne využiteľné s tým, že sa tam môžu konať aj sezónne podujatia ako Dni Zelá či hody.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách a víťazný návrh bol vybraný 7. septembra 2020.

Porota okrem iného ocenila pri víťaznom návrhu možnosť postupnej realizácie projektu, po určitých časových etapách podľa finančných možností mesta, ďalej citlivý prístup k historickej budove kúrie, ako aj multifunkčnosť celého námestia. Celkové náklady na projekt sa odhadujú na 5,5 mil. eur. Je zrejmé, že na financovanie projektu bude mesto potrebovať kombinované financovanie z fondov EÚ, tuzemských dotácií a mestského rozpočtu. Výhodou projektu je, že nie je potrebné budovať všetko naraz, celý projekt sa dá ako skladačka rozdeliť do niekoľkých etáp.

Verejná prezentácia projektu, pôvodne plánovaná na koniec tohto mesiaca, bude z dôvodu protiepidemiologických opatrení presunutá na jar 2021. Ak sa podarí projekt dotiahnúť do konca, po jeho zrealizovaní získa Stupava nové, reprezentatívne námestie a skutočné centrum kultúry pre súčasné aj budúce generácie Stupavčanov.

Zdroj: Stupava