Až 300 stredoškolákov diskutovalo o extrémizme

1045

V Divadle Aréna sa dnes stretlo vyše 300 stredoškolákov zo župných škôl, ktorí v rámci podujatia „DEŇ EURÓPSKEJ SPOLUPRÁCE 2019“, diskutovali s hercami Slovenského národného divadla Judit Bárdos, Marekom Kolenom, speváčkou Celeste Buckingham a poslancom BSK Marekom Machatom o aktuálnych témach rezonujúcich v spoločnosti ako aj o európskej spolupráci. Podujatie bolo súčasťou celoeurópskej iniciatívy EC DAY – Deň Európskej spolupráce, a organizátorom bol odbor INTERACT Bratislavského samosprávneho kraja.

„Európska spolupráca je veľmi dôležitá a môže byť aj inšpiratívna. Môžeme si zobrať dobré nápady z krajín, kde už fungujú a preniesť ich na Slovensko a do regiónu. Výborná je v tom, že môžeme vycestovať do zahraničia, kooperovať, že môžeme mať zahraničných odborníkov u nás, naopak my zase študentov posielať na zahraničné pobyty, či štúdium,” vyjadril sa Marek Machata, poslanec Zastupiteľstva BSK.

Cieľom už 8. ročníka podujatia je propagácia medzinárodnej spolupráce či predstavenie úspešných projektov. V hľadisku sedelo vyše 300 študentov zo 7 stredných župných škôl, konkrétne Strednej odbornej školy masmediálnych a informačných štúdií na Kadnárovej 7 v Bratislave, Spojenej školy s vyučovacím jazykom maďarským z Lichnerovej 71 v Senci, Strednej odbornej školy podnikania a služieb na Myslenickej 1 v Pezinku, Strednej odbornej školy obchodu a služieb na Sklenárovej 1 v Bratislave, bratislavských Gymnázií na Pankúchovej 6 a Hubeného 23 a seneckého Gymnázia Antona Bernoláka na Lichnerovej 69. Počas dvojhodinového eventu sa aktívne zapájali a kládli otázky. Najviac dominovala téma tolerancie, extrémizmu či spolupráce v rámci Európy.

Všetci sa zhodli v tom, že by sa malo viac diskutovať s mladými o ich vnímaní situácií a tém, ktoré ich trápia a zaujímajú. Vyzdvihli aj potrebu osvety, zrozumiteľnejšieho a názornejšieho vysvetľovania. Hudobnými vstupmi debatu odľahčila obľúbená speváčka Celeste Buckingham, u ktorej zarezonovalo aj predstavenie Natálka, ktoré bolo súčasťou poudjatia. Hra Natálka opisuje skutočné udalosti z Českej republiky z roku 2009. Je to príbeh dvojročného rómskeho dievčatka, Natálky, ktorá takmer zomrela po tom, ako do domu jej rodičov hodili štyria mladíci molotovove koktejly. Pre študentov ho zahrali herci Slovenského národného divadla.

„Bratislavský samosprávny kraj je zriaďovateľ stredných škôl, preto je našou povinnosťou prispievať aj takouto nenásilnou formou k výchove a vzdelávaniu mladých ľudí. Vtiahnuť ich do diskusie, aby sa nebáli otvorene diskutovať, klásť otázky a vyjadriť svoj názor či postoj aj na tému extrémizmu. Je veľmi dôležité, že župa otvára takéto témy, ktoré sú veľmi citlivé. Ak ich neotvoríme my, otvorí ich druhá strana svojím jednostranným názorom. Potom je veľmi ťažké reagovať, brániť sa, dávať argumenty či protiargumenty,“ zhodnotila Petra Masácová, riaditeľka Odboru INTERACT BSK.