Až dvanásť párov si povedalo svoje áno v utorok 22. 2. 2022 v Zichyho paláci v Starom Meste

697

Dvanásť sobášov počas jedného dňa. Dôvodom nezvyčajne vysokého počtu svadieb v tento inak „nesvadobný“ deň je práve magický dátum.

„Najviac mávame desať sobášnych obradov za deň, ale aj to v sobotu. Utorky sú ako svadobné dni veľmi zriedkavé,“ potvrdila M. Zapletalová. Dodáva, že magické dátumy sú medzi snúbencami veľmi obľúbené. „Po prvý raz sme mali takýto boom 9. 9. 1999, vysoký počet sobášov sme mali napríklad aj 2. 2. 2002, 20. 2. 2002 či 20. 12. 2012,“ upresnila vedúcej staromestskej matriky Mária Zapletalová.

Paradoxne, kým magické dátumy lákajú na uzavretie manželstva, Deň sv. Valentína vraj už nie je taký žiadaný. „V minulosti to tak bolo, najmä krátko po novembri 1989, kedy sa tento sviatok začal u nás oslavovať, ale dnes už Valentín ako sobášny deň nie je taký preferovaný,“ doplnila M. Zapletalová.

„Magické dátumy a vôbec mágia čísel priťahovala ľudí odjakživa,“ vysvetlila etnologička Katarína Nádaská. Rozmach zažil tento záujem v staroveku, kedy sa začal rozvíjať „vedný odbor“ astrológia. „Dnes už je astrológia považovaná za pavedu, ale vtedy bola na vzostupe a ľudia týmto veciam veľmi verili.“

Podľa Nádaskej je práve dvojka vnímaná veľmi pozitívne najmä pri sobášoch, „keďže ide o párové číslo a do manželstva vstupujú dvaja ľudia. Samozrejme, čím viac dvojok, tým je účinok mágie čísel silnejší a tým bude ten zväzok pevnejší.“ Ako doplnila, takéto dátumy si ľudia nevyberajú len na uzavretie manželstva, ale napríklad aj na uzatvorenie dôležitého obchodu či iné vážne životné rozhodnutie. Etnologička je presvedčená, že viera v mágiu čísel je zakotvená v ľudskom podvedomí. „Sme dnes síce racionálni ľudia a keby sme spýtali, prečo si vybrali práve tento dátum, povedali by, že preto, lebo sa im páči. Ide však o podvedomé rozhodnutie,“ vysvetlila Nádaská.

Ktorým číslam či dátumom sa pri dôležitých životných rozhodnutiach naopak vyhýbame? „Klasicky trinástke. Veď nenadarmo sa hovorí – trinásť, pánboh pri nás,“ hovorí Nádaská. V kresťanskej tradícii je rovnako zlým dňom na vstup do manželstva piatok. „Vyplýva to z faktu, že v piatok bol ukrižovaný Kristus,“ uzavrela etnologička.

Počas covidu počet sobášov klesol

Pravdaže, okrem čísel ovplyvňujú počet sobášov aj vonkajšie okolnosti. Napríklad nástup pandémie koronavírusu spôsobil snúbencom veľké problémy. „V roku 2020 bolo v Starom Meste len 386 obradov (civilných 219 a cirkevných 167), čo bolo o 113 menej ako v roku 2019. V roku 2021 počet obradov mierne vzrástol – na 410,“ doplnila vedúca Matričného úradu v Starom Meste M. Zapletalová.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy