Bezplatnú právnu poradňu v Starom Meste môžete využiť najbližšie 12. januára

1441

Pravidelnú bezplatnú právnu poradňu môžu obyvatelia využiť každú prvú v stredu v mesiaci, tentoraz však bude o týždeň neskôr, 12. januára 2022 v obvyklom čase od 13.00 do 16.00 hod. v miestnosti číslo 10 na prízemí staromestského miestneho úradu na Vajanského nábreží.

V bezplatnej právnej poradni na miestnom úrade v Starom Meste vám právnici pomôžu v majetkovo-právnych záležitostiach, či v otázkach právnych vzťahov medzi vlastníkom bytu a správcom bytových domov. Pro bono poradňa je realizovaná v rámci verejnoprospešných aktivít staromestského nefinančného Fondu architekta Weinwurma.

Zdroj: Staré Mesto-srdce Bratislavy