BID: Časti predplatných cestovných lístkov sa predlžuje platnosť

1165

Časti predplatných cestovných lístkov platných v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislavskom kraji sa predlžuje platnosť. Týka sa to 90-dňových, 365-dňových a žiackych 365-dňových predplatných cestovných lístkov.

BID tak reaguje na fakt, že niektorí cestujúci pre pandémiu nového koronavírusu a protiepidemické opatrenia nemohli využívať verejnú hromadnú dopravu. Nárok na získanie bonusovej platnosti majú všetci tí, ktorí mali v čase od 16. marca do 14. apríla zakúpené a platné 90- a 365-dňové predplatné cestovné lístky. Podmienkou zároveň je, že si cestujúci do konca roka zakúpi predplatný cestovný lístok s minimálnou platnosťou 30 dní.

„Aby sme zmiernili dosahy na ich peňaženky, rozhodli sme sa s objednávateľmi dopravných výkonov pridať držiteľom PCL, ktorí majú nárok, bonusovú platnosť k novozakúpeným predplatným cestovným lístkom. Naším cieľom je, aby sme cestujúcich motivovali aj naďalej využívať verejnú hromadnú dopravu,“ povedala generálna riaditeľka BID Zuzana Horčíková.

Predĺženie platnosti bude zabezpečené automatickým vygenerovaním bonusového predplatného cestovného lístka, a to 14 dní pred koncom platnosti novozakúpeného PCL. Na pridanie bonusovej platnosti bude rozhodujúci typ zakúpeného a platného PCL v čase od 16. marca do 14. apríla 2020.

Držiteľom 90-dňových PCL sa ich platnosť predĺži o 30 dní, držiteľom 365-dňových PCL o 60 dní a držiteľom žiackych (základné a stredné školy) 365-dňových PCL sa ich platnosť predĺži o 90 dní. Ak mal cestujúci v rozhodujúcom období viac platných PCL, bonusový PCL mu bude vygenerovaný len k jednému, a to k tomu s najdlhšou časovou platnosťou.

Zmena sa netýka držiteľov 7-dňových a 30-dňových PCL. Nárok na bonusový PCL nebudú mať tí cestujúci, ktorí mali v rozhodujúcom období, z pohľadu zákazníka, bezplatné predplatné cestovné lístky tzv. SeniorPasy, cestujúci s ŤZP, darcovia krvi s trvalým pobytom v Bratislavskom kraji, ktorí mali platný PCL len na zóny 100+101. Nárok nebudú mať ani tí, ktorí požiadali o storno PCL.

Objednávatelia dopravných výkonov, teda Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislavský samosprávny kraj a hlavné mesto Bratislava spolu s dopravcami dbajú na bezpečnosť cestujúcich a naďalej uplatňujú sprísnené hygienické opatrenia. Vstup do vozidiel je povolený len s rúškom alebo inou ochranou horných dýchacích ciest, vozidlá sú pravidelne čistené a dezinfikované, vodiči v prímestskej autobusovej doprave a v bratislavskej MHD sú od cestujúcich oddelení fyzickou zábranou. V MHD je zakázaný nástup a výstup prednými dverami a v regionálnych autobusoch je zakázané využívať na sedenie sedadlá v prvom rade za vodičom.

Zdroj: TASR, BID