Bratislavská ZOO rozšírila chov o dve samice ohrozeného kulana turkménskeho

903

Zoologická záhrada v Bratislave rozšírila v polovici marca chod o dve samice ohrozeného kulana turkménskeho, ktorý je jedným z poddruhov divého somára ázijského. Transport oboch samíc Valentiny a Kutiny prebehol bez problémov, v súčasnosti sa už pripojili k ostatný členom stáda. Informovala o tom Alexandra Ritterová zo zoo.

V prípade mnohých zvierat, ktoré žijú v zoologických záhradách, dohliada na ich chov na medzinárodnej úrovni koordinátor, ktorý rozhoduje o tom, či sa zviera môže rozmnožovať a kde budú mláďatá následne umiestnené. Rovnako je to aj v prípade kulanov turkménskych, o ktorých sa vedie Medzinárodná plemenná kniha. „Keďže sme v našej skupine kulanov disponovali len jedným samcom a samicou s mláďaťom, a sú to stádové zvieratá, požiadali sme európskeho koordinátora o doplnenie našej skupiny. Na jeho odporúčanie k nám prišli dve staršie skúsené samice z Poľska,“ priblížila Martina Hudec Nemčeková, ktorá dohliada na chov kulanov v bratislavskej zoo. S formálnymi prípravami na prevoz sa začalo koncom minulého roka, organizácia prevozu prebiehala od začiatku februára tohto roka.

Kulany turkménske sú húževnaté zvieratá, ktoré dokážu prežiť vo veľmi nehostinných podmienkach. V minulosti sa vyskytovali od horských oblastiach Iránu a Afganistanu až po Mongolsko a západnú Čínu. Zaujímavosťou je, že dokážu vo vysušených korytách riek vykopať dieru a nájsť podzemnú vodu. Ako zdroj pitnej vody využívali tieto diery ľudia či hospodárske zvieratá.

Populácia kulanov v zoologických záhradách nie je veľmi početná. V plemennej knihe Svetovej organizácie akvárií a zoologických záhrad sa eviduje okolo 1000 jedincov. Zoo Bratislava sa venuje chovu týchto zvierat od roku 1989 a za tú dobu sa podarilo odchovať 34 mláďat.

Od roku 2016 majú kulany turkménske v Medzinárodnom červenom zozname ohrozených druhov status „ohrozený“, počet ich divokých jedincov sa ráta na niekoľko tisíc. Záchrannými programami realizovanými zoologickými záhradami sa podarilo prinavrátiť tieto zvieratá do voľnej prírody v Uzbekistane, Kazachstane, ale aj na Ukrajine či v Izraeli.

Zdroj: TASR; Foto: ZOO Bratislava