Bratislavská župa pokračuje v rekonštrukciách ciest aj v tomto klimatickom období. Umožňuje to moderná technológia

743

Bratislavský samosprávny kraj má v súčasnosti rozbehnuté komplexné rekonštrukcie ciest na desiatich úsekoch. Je to aj vďaka technológii, ktorú používa. Správa ciest BSK tak nielen revitalizuje cesty, ale zároveň recykláciou šetrí materiály, prírodu aj náklady.

„My, politici, dosť často počúvame od obyvateľov sarkastické poznámky: Idú voľby, cítim vôňu asfaltu. U nás na župe sa týmto princípom neriadime. Jednoducho robíme to, čo treba. Bez ohľadu na to, či je pred voľbami alebo po nich. V súčasnosti pracujú naši cestári na desiatich úsekoch vo všetkých okresoch kraja,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Jednou z technológií je recyklácia za studena na mieste. Je to nízkoodpadová technológia, ktorá znižuje množstvo vstupných surovín. Založená je na druhotnom využití materiálov už zabudovaných v konštrukcii vozovky. Používa sa tam, kde je únosnosť vozovky vyčerpaná a poškodenie vozovky je v takom rozsahu, že je potrebné revitalizovať okrem krytu aj podkladné vrstvy. Ide najmä o výskyt sieťových trhlín, rozpad vozovky či plošné deformácie, a to najmä v stopách vozidiel alebo na okraji.

Celková hrúbka novej konštrukcie vozovky predstavuje 30 cm, z toho 20 cm tvorí zrecyklovaná vrstva a 10 cm nové asfaltobetónové vrstvy. V maximálnej miere sa využívajú jestvujúce materiály. Vyfrézovaný materiál sa použije na tvorbu nových nespevnených krajníc. Pri tejto technológii je nevyhnutná aj tzv. technologická prestávka, počas ktorej môžu mať vodiči 7 dní pocit, že sa na ceste nič nedeje. Počas tejto fázy prebieha proces štiepenia a zrenia zabudovaných materiálov.

Recyklácia za studena na mieste aktuálne prebieha na týchto úsekoch:

  • II/501 – Pernek – Kuchyňa
  • II/501 – Kuchyňa – Rohožník
  • III/1084 – Slovenský Grob – Viničné
  • III/1090 – Štefanová – Budmerice
  • II/501 – Tomášov, m. č. Malý Madarás – hr. krajov BSK/TTSK
  • III/1054 – Dunajská Lužná – Miloslavov

Zároveň pracujeme aj na ceste II/504 medzi Budmericami a hranicou s Trnavským krajom a to formou recyklácie za horúca.

Technológia recyklácia za horúca na mieste umožňuje rýchle a lacné ekologické opravy úsekov v extraviláne, súbežnú realizáciu dvoch vrstiev vozovky a opätovné využitie materiálov z vozovky do nespevnených krajníc. Takto zrekonštruované cesty majú dlhšiu trvácnosť, vyššiu rovinnosť povrchu a komfort prejazdu vozovkou. Pri tejto metóde sa najskôr odfrézujú poškodené vrstvy vozovky v hrúbke 0 – 3 cm. Následne sa realizuje recyklácia pôvodnej asfaltobetónovej vozovky s pridaním potrebnej frakcie kameniva a asfaltového spojiva v hrúbke 5 cm, ktorá tvorí novú ložnú vrstvu vozovky a súbežne prebieha pokládka novej obrusnej asfaltobetónovej vrstvy vozovky z modifikovaných (trvácnejších) asfaltov v hrúbke 3 cm.

Okrem spomínaných rekonštrukcií správca ciest II. a III. triedy v Bratislavskom kraji pracuje aj na revitalizácii vozoviek II/502 – Sv. Jur a II/502 – Pezinok. Rovnako prebieha aj oprava mostných objektov. Konkrétne ide o úsek II/503 – sanácia poškodeného priepustu – Pezinská Baba.