Bratislavské bábkové divadlo otvorilo festival pohybového divadla MOMI v Portugalsku

961
Bratislavské bábkové divadlo otvorí festival pohybového divadla v Portugalsku

Naše divadlo sa prvýkrát predstaví na festivale orientovanom na súčasné pohybové divadlo

Bratislavské bábkové divadlo uvedie svoju inscenáciu v portugalskom Fare. Slovenskú divadelnú tvorbu bude prezentovať predstavením OkololO, ktorým otvorí Medzinárodný festival fyzického divadla MOMI 2023.

MOMI je festival súčasného divadla, ktorý uvádza inovatívne projekty rôznych foriem a umeleckých jazykov v oblasti fyzického divadla. Dramaturgia festivalu sa zameriava na originálne koncepty a autentické témy z celého sveta. Festival je tak inšpiratívnou prehliadkou a zážitkom s medzinárodným presahom, ktorý láka nielen miestne publikum, ale aj medzinárodnú umeleckú obec.

Inscenácia OkololO zaujala výberovú komisiu formou, témou, ale aj zrozumiteľnosťou. Interaktívne a bez slov odkrýva pohyby, zvuky a farby začarované v kruhoch a dáva podnety na rozvoj vnímavosti a fantázie deťom už od troch rokov. Pozvánku na festival získalo OkololO ako moderný tvar, ktorý spracúva zložité témy s nadhľadom a ľahkosťou a kreatívne prepája pohyb s prvkami objektového divadla.

Bratislavské bábkové divadlo bolo prvýkrát pozvané na festival orientovaný na súčasné pohybové divadlo, čo dokazuje, že tvorí pútavé a kvalitné experimentálne tituly s presahom do iných žánrov. 

Autorkou konceptu a režisérkou je Katarína Aulitisová, dramaturgom Peter Galdík. Scénografiu pripravila Ivana Macková, autorom hudby je Pavol Gajdoš a autorkou choreografie Jazmína Piktorová. Účinkujú performeri Frederika Kašiarová, Peter Pavlík, René Sorád a ako hosť Ľuboš Janák.

Bratislavské bábkové divadlo bude prezentovať svoju tvorbu v priateľskej konfrontácii so širokým spektrom vybraných divadiel z Čile, Argentíny, zo Španielska, z Talianska alebo zo Spojeného kráľovstva. Účasťou na festivale posilní ďalšie kontakty medzi umelcami z celého sveta a najmä podporí export slovenskej divadelnej tvorby do zahraničia.

Inscenácia OkololO otvorilo festival MOMI v portugalskom Fare 8. júna 2023. Vznik inscenácie aj účasť na festivale z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.