Bratislavskí seniori si môžu vyskúšať nordic walking

1345

Staré Mesto organizuje pre seniorov kurz nordic walking.

Keďže kvôli mimoriadnej situácii v súvislosti s Covid-19 nebolo možné vykonávať záujmovú činnosť v Dennom centre na Heydukovej ulici a v Staromestskom centre kultúry a vzdelávania na Školskej 14, oddelenie sociálnych vecí sa rozhodlo pripraviť pre staromestských seniorov celkom nový, mimoriadny letný program – kurz nordic walking. Prvý kurz sa uskutoční vo štvrtok 9. 7. 2020. Miestom stretnutia bude amfiteáter na Železnej studničke a kurz začne 14:15. Špeciálne palice budú pre účastníkov k dispozícii.

Prihlásiť sa môžete prostredníctvom prihlášky na vzdelávaciu aktivitu, tlačivo je dostupné na www.staremesto.sk v sekcii Tlačivá a na oddelení sociálnych vecí.

Zdroj: www.staremesto.sk