Bratislavský kraj súčasťou reportu OSN

990

Počas prvého aprílového týždňa sa v Barcelone uskutočnilo stretnutie expertnej skupiny UN-HABITAT, ktorá participuje na tvorbe vôbec prvého reportu OSN zameraného na rozvoj metropolitných regiónov. Bratislavský samosprávny kraj bol vybraný medzi 50 metropolitných regiónov z celého sveta, ktoré budú súčasťou „Global State of Metropolis Report“.

Bratislavský kraj na stretnutí expertnej skupiny zastupoval vedúci Zastúpenia BSK pri EÚ, Tomáš Teleky, ktorý prezentoval výzvy a rozvojové priority metropolitného regiónu. Stretnutia sa zúčastnili zástupcovia regiónov z Európy, Afriky a Latinskej Ameriky. Schválenie reportu je naplánované na jeseň 2022.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice