Bratislavský kraj usporiadal tretí pediatrický deň

687

Pod strechou Úradu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) sa stretla 50ka primárnych pediatrov z ambulancií v BSK. Išlo už o tretie takéto stretnutie s odborom zdravotníctva BSK a lekárom BSK.

Okrem diskusie o aktuálnych témach a problémoch v zdravotníctve, boli súčasťou programu aj odborné prednášky. Na Župnom pediatrickom dni sa lekári dozvedeli o nových liečebných postupoch pri vybraných diagnózach infekcií horných dýchacích ciest a novorodeneckej žltačke. Informovaní boli aj  o fungovaní „ukrajinskej“ župnej kliniky na Rovniankovej 1 v bratislavskej Petržalke či štatistikách o návštevnosti ambulantnej pohotovosti v kraji.

„Dobrá vzájomná komunikácia je nevyhnutným predpokladom fungovania zdravotníctva v kraji. Nechceme komunikovať len listami či mailami. Rovnako nechceme komunikovať len reaktívne, keď riešime nejaký podnet. Toto je proaktívny komunikačný prístup, ktorý si lekári pochvaľujú. A to aj keď nie vždy so všetkým súhlasia. Je to cenná spätná väzba z terénu, ktorá nám umožňuje lepšie chápať potreby primárnej pediatrie,“ ozrejmil lekár kraja a riaditeľ odboru zdravotníctva BSK Tomáš Szalay.