Bratislavský kraj vydal publikáciu o environmentálnych programoch

1416
Enviroprogramy

V Bratislavskom kraji sú environmentálna výchova, vzdelávanie a osveta etablované už niekoľko desaťročí. Súčasná situácia si však žiada intenzívnejší a systematickejší prístup, ktorý spočíva okrem iného v definovaní obsahu a zabezpečenia podpory pre fungovanie komplexnej a funkčnej siete environmentálno-vzdelávacích centier.

Aktivity a náplň environmentálneho vzdelávania nie sú na základných a stredných školách dostatočne komplexne podchytené, a preto sa Bratislavský samosprávny kraj (BSK) rozhodol vyplniť túto medzeru. Pre žiakov a študentov rôznych etablovaných organizácií v regióne vydal publikáciu s názvom Enviroprogramy. Prispieva tak k zlepšeniu povedomia o ochrane prírody.

„V čase, keď všade okolo nás počúvame o znečisťovaní vody, pôdy, ovzdušia, klimatických zmenách, uhlíkovej neutralite, pasívnych domoch a recyklovaní odpadov, by nám mala publikácia Enviroprogramy pomôcť zorientovať sa v tejto problematike. Verím, že si z nej vyberiete čo najviac zo starostlivo usporiadaných programov a že sa naše deti popritom niečo naučia, zabavia sa a odnesú si domov dobrý pocit z príjemne strávených chvíľ v peknom a zdravom prostredí,“ uviedol Juraj Droba, predseda BSK.

Slávnostný krst brožúry Enviroprogramy sa uskutočnil vo štvrtok 16. 3. 2023 v ekocentre v stupavskom parku za účasti podpredsedu BSK Michala Saba a primátora mesta Stupava Petra Novisedláka.

„Vybrali sme 15 organizácií a zariadení, ktoré majú dlhodobé skúsenosti s environmentálnou výchovou a tiež dobrú odozvu v školách. Tu však nekončíme, s radosťou pridáme aj ďalšie a úrad BSK je otvorený rozširovaniu. Bude to potrebné, keďže žijeme v dobe, ktorá prináša veľa výziev,“ uviedol na krste Michal Sabo, podpredseda BSK.

Na stiahnutie:
Enviroprogramy pre základné a stredné školy

Publikácia Enviroprogramy je prehľadný katalóg pätnástich organizácií, ktoré ponúkajú predovšetkým školám osvedčené vzdelávacie programy a aktivity na témy ako sú klimatické vzdelávanie, odpady a separovanie, prehlbovaniu vzťahov k živej a neživej prírode, zvyšovanie kvalifikácie, atď.

Vznik brožúry bol inšpirovaný návštevou lesnej školy – Waldschule vo Viedni, kde prevádzkovatelia z oddelenia životného prostredia mesta Viedeň odprezentovali zamestanancom BSK podobný materál, ktorý vydávajú každoročne pre základné školy už 20 rokov. Zaujímavým zistením bolo aj to, že v meste Viedeň žije mnoho detí, ktoré pred návštevou lesnej školy nikdy v lese neboli a nezažili bližší kontakt s prírodou.

Celá brožúrka Enviroprogramy v BSK je rozdelená do jednotlivých tém, z ktorých si môžu školy jednotlivo vybrať buď komentované vychádzky, prednášky na školách alebo v teréne. Sú tu aj odkazy na zvyšovanie kvalifikácie pre pedagógov v rámci rôznych vzdelávacích okruhov ako napríklad inovačné vzdelávanie, program ďalšieho vzdelávania, učiteľ v akcii a podobne. K dispozícií sú aj popisy vzdelávacích materiálov v oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Brožúra je určená predovšetkým pre učiteľov základných a stredných škôl, pričom sú všetky programy prehľadne zatriedené.

Druhú časť brožúrky tvorí jednoduchý kreslený návod ako aj nedospelí dokážu ovplyvňovať rozvoj a smerovanie svojho mesta v oblasti klimatických zmien, komunitných, susedských a občianskych aktivít. Brožúrka bude distribuovaná v marci a apríli 2023 na všetky základné s stredné školy v bratislavskom kraji. Pri väčšom záujme je možnosť zaslania zdarma aj poštou. Objednávky posielajte na e-mail rudolf.bridzik@region-bsk.sk.

Pozrite si video z krstu:

Foto a video: Monika Kováčová

Fotografie z krstu brožúry nájdete KLIKNUTÍM NA TENTO ODKAZ.