Bratislavský majáles sa ruší

1225

V dôsledku mimoriadnej bezpečnostno-zdravotnej situácie spôsobenej šíriacou sa nákazou vírusom COVID – 19 sa po dôkladnom zvážení a konzultáciách s partnermi i spoluorganizátormi rozhodlo o odložení 13. ročníka obľúbeného festivalu Majáles. Znamená to, že festival sa v pôvodne stanovenom termíne 1. – 3. mája 2020 nebude konať.

Bratislavský majáles vznikol v roku 2008 pre všetkých, ktorí majú radi naše mesto, vnímajú a ďalej rozvíjajú jeho tradície, rôznorodosť, sú presvedčení, že do spoločných verejných priestorov patrí kultúra, umenie, stretávanie sa, dialóg a preto bol aj vstup na festival vždy voľný. V tejto aktuálnej situácii neexistujú žiadne kompromisy ani obmedzenia „bez divákov“ alebo s „obmedzeným vstupom“.

V súčasnosti nie je možné objektívne odhadnúť rozsah a trvanie mimoriadnych opatrení, ako aj následné dlhodobejšie dôsledky na konanie hromadných kultúrnych podujatí v ďalšom priebehu roka. Preto sa nedá zodpovedne určiť náhradný termín.

Zdroj: FB