Bratislavský samosprávny kraj hospodáril v roku 2020 s takmer 200 miliónmi eur

960

Hospodárenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) bolo v roku 2020 silno poznačené pandémiou COVID-19, čo sa prejavilo najmä na výdavkovej stránke rozpočtu. Najviac finančných prostriedkov smerovalo v minulom roku do školstva a vzdelávania. Druhá najväčšia podpora išla do oblasti sociálnych vecí, ako aj dopravy a cestného hospodárstva. 

Naše hospodárenie síce významne ovplyvnila pandémia, i keď nakoniec iným spôsobom ako sme na jej začiatku všetci očakávali. Daňové príjmy kraja sa nakoniec naplnili takmer na úrovni schváleného rozpočtu, hoci prvé prognózy relevantných inštitúcii hovorili o výpadku až 18% z daňových príjmov. Negatívny dopad sme nakoniec zaznamenali na výdavkovej strane rozpočtu, najmä v oblasti investičných výdavkov. Avšak prevádzku úradu a všetkých našich inštitúcií sme aj napriek turbulentnému obdobiu dokázali v plnej miere finančne zabezpečiť a udržať v nich zamestnanosť na predkrízovej úrovni. Navyše sme výrazným spôsobom prispeli k riešeniu pandémie aj z finančného hľadiska a na testovanie, ochranné pomôcky či dezinfekcie sme použili viac než pol milióna eur z vlastných zdrojov,“ objasnil predseda BSK Juraj Droba

Celkové príjmy rozpočtu BSK boli v roku 2020 na úrovni 196,5 mil. eur. Najviac finančných prostriedkov, takmer 80 mil. eur, smerovalo do oblasti vzdelávania. Do oblasti sociálnych služieb išlo 31,8 mil. eur, v rámci dopravy a cestného hospodárstva bolo použitých 29 mil. eur a do kultúry smerovalo 6,3 mil. eur. Najvýznamnejšími investičnými výdavkami boli rekonštrukcie historických budov škôl na Zochovej ulici a Fajnorovom nábreží v Bratislave, projekty centier odborného vzdelávania a praxe, rekonštrukčné práce v Poliklinike Karlova Ves alebo rekonštrukčné práce spojené so Synagógou v Senci a Malokarpatským múzeom v Pezinku.

Výsledok hospodárenia za rok 2020 bol vo výške 21,8 mil. EUR a celý bol pridelený do Rezervného fondu. Tieto finančné prostriedky budú v ďalšom období použité predovšetkým na investície, ktoré museli byť aj v dôsledku pandémie posunuté do ďalších rokov.