Bratislavský samosprávny kraj hospodáril v roku 2022 s prebytkom takmer 7,5 milióna eur

805

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) hospodáril v minulom roku s prebytkom takmer 7,5 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu za rok 2022, ktorý v piatok schválili krajskí poslanci. Finančné prostriedky poputujú do rezervného fondu. BSK vlani hospodáril s viac ako 252 miliónmi eur.

„Prebytok máme za minulý rok nižší ako v predchádzajúcich rokoch, čo považujeme v zásade za pozitívnu informáciu. Lebo to znamená, že sa nám podarilo zrealizovať plánované investičné akcie, čo vidno aj v číslach,“ uviedol pre TASR riaditeľ Odboru financií Úradu BSK Marek Vlčej. Kým v roku 2022 boli investičné výdavky kraja vo výške 49 miliónov eur, v roku 2021 to bolo „len“ 21 miliónov eur.

Pripomenul zároveň, že prebytok hospodárenia v rámci verejnej správy nie je cieľ, je tým plnenie si kompetencií. Na prebytok sa preto podľa neho treba vždy dobre pozrieť, aká je jeho štruktúra a prečo vznikol. Ak prebytok podľa neho vznikne preto, lebo neboli zrealizované plánované projekty, nie je to úplne pozitívna informácia.

BSK hospodáril v uplynulom roku so sumou 252 miliónov eur. Finančné prostriedky išli najmä do piatich veľkých oblastí. Tou najväčšou je oblasť vzdelávania, kam putovalo vyše 100 miliónov eur. Najväčšími projektmi pre kraj sú najmä budované centrá odborného vzdelávania a praxe (COVP). Druhou oblasťou sú sociálne služby, kam išlo vyše 42 miliónov eur. Kraj vyzdvihuje najmä proces deinštitucionalizácie, teda prechod z ústavnej starostlivosti na komunitnú.

Nasledovala oblasť dopravy a tiež cesty II. a III. triedy, kam šlo po 25 miliónov eur. Najväčší a najznámejší projekt je obchvat Slovenského a Chorvátskeho Grobu a jeho napojenie pri odpočívadle Triblavina na diaľnicu D1. Poslednou veľkou oblasťou bola kultúra, kam putovalo vyše 14 miliónov eur. Medzi projektmi je najmä Divadlo Aréna a Bratislavské bábkové divadlo.

Zdroj: TASR