Bratislavský samosprávny kraj podporil odkaz M. R. Štefánika a jeho popularizáciu

783

Za podpory Bratislavského samosprávneho kraja v rámci projektu „Individuálne dotácie“ zorganizovali Spolok rodákov M. R. Štefánika v sobotu 4. 9. na futbalovom štadióne v Dunajskej Lužnej už 4. ročník turnaja „O pohár M. R. Štefánika“ pod záštitou poslanca BSK Juraja Jánošíka.

Turnaja sa zúčastnili mužstvá z miest, ktoré boli a sú spojené s týmto velikánom slovenských dejín – z Brezovej pod Bradlom (Košariská boli v minulosti súčasťou obce Brezová pod Bradlom – miesto narodenia), z Ivanky pri Dunaji (miesto smrti), zo Šamorína (ako 10 ročný tu navštevoval školu) a z Dunajskej Lužnej (bývajú v nej jeho rodáci).

Pred začiatkom turnaja sa uskutočnila pietna spomienka kladenia kvetov pri pamätníku M. R. Štefánika v areáli cirkevného zboru evanjelickej cirkvi v časti Nové Košariská. Predsedníčka Spolku rodákov Oľga Reptová priblížila význam osobnosti M. R. Štefánika a prispela k významu tradície tohto turnaja, ktorým je spopularizovať osobnosť M. R. Štefánika medzi dnešnou mládežou.

Štvrtý ročník turnaja sa vydaril nielen organizačne, ale aj svojou dramatickosťou až do konca. Konečné poradie (1. Šamorín, 2. Brezová pod Bradlom, 3. Dunajská Lužná, 4. Ivánka pri Dunaji) nebolo až tak dôležité, lebo každý futbalista odišiel domov s medailou. Osobitnú cenu, komiks o M. R. Štefánikovi obdržali aj najlepší hráči v každom družstve, najlepší brankár a strelec turnaja.