Predseda BSK na pracovnej ceste v Bruseli

949

V dňoch 28.-30.06.2022  sa predseda BSK Juraj Droba zúčastnil 150. plenárneho zasadnutia Európskeho výboru regiónov (EVR) a série rokovaní s partnermi.

V utorok 28.06.2022 sa predseda Juraj Droba sa zúčastnil rokovania Konferencie predsedov politických frakcií. Predmetom rokovania posilnenie postavenia EVR na úrovni EÚ ako aj aktuálna situácia na Ukrajine aúlohe regiónov, miest a obcí pri prijímaní a integrácii utečencov. Bratislavský župan absolvoval tiež zasadnutie Predsedníctva EVR za účelom prípravy plenárneho zasadnutia EVR.

V stredu 29.06.2022 sa po zasadnutí politických skupín v priestoroch Pražského domu uskutočnilo spoločné zasadnutie Slovenskej a Českej národnej delegácie v EVR. Počas rokovania slovenskí a českí členovia EVR diskutovali o možnosti zapojiť sa do Aliancie pre zručnosti v automobilovom priemysle, o prioritách predsedníctva ČR v Rade EÚ a o možnosti prehĺbenia vzájomnej spolupráce medzi národnými delegáciami.

V popoludňajších hodinách bolo zahájené 150. plenárne zasadnutie EVR, ktoré začalo voľbou nového predsedu a predsedníctva. Za predsedu EVR bol zvolený Vasco Alves Cordeiro z Azorských ostrovov v Portugalsku a prvým podpredsedom sa stal doterajší predseda Apostolos Tzitzikostas. Predseda BSK bol znovuzvolený do funkcie podpredsedu EVR ako aj predsedu slovenskej národnej delegácie.

Ďalším bod utorňajšieho programu bratislavského župana patril iniciatíve Regions 4 EU Recovery (R4EUR). Na prezentácií výstupov štúdie k implementácii Plánu obnovy  predstavil hlavné závery dokumentu spolu s ministerským predsedom Flámska Janom Jambonom aministerkou zahraničných vecí Katalánska Victòriou Alsinou. Počas svojho vystúpenia, predseda Juraj Droba zdôraznil, že „Plán obnovy musí byť implementovaný „zdola nahor“. A ak máme projekty realizovať do roku 2026, výzvy musia byť pripravené v úzkej spolupráci s regiónmi. Európska komisia by preto mala zabezpečiť, aby sa dôsledne dodržiavali a uplatňovali základné zásady, akými sú viacúrovňové riadenie a subsidiarita.

Vo večerných hodinách sa predseda BSK zúčastnil slávnostného otvorenia Zastúpenia TTSK pri EÚ v Bruseli. Pri tejto príležitosti sa stretol s predsedom Jozefom Viskupičom a ďalšími členmi delegácie TTSK.

Vo štvrtok 30.06.2022 sa zúčastnil stretnutia predsedov národných delegácií s novozvoleným predsedom EVR Vascom Alvesom Cordeirom. Spoločne diskutovali o nových prioritách EVR a posilnení postavenia regiónov. Po stretnutí pokračovalo zasadnutie 150. plenárnej schôdze, počas ktorého mali členovia EVR možnosť diskutovať s Nicolasom Schmitom, európskym komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva, „Aliancii automobilových regiónov“​​​, ale aj o  prioritách českého predsedníctva v Rade Európskej únie, ktoré na zasadnutí predstavil Ivan Bartoš, podpredseda vlády pre digitalizáciu a minister pre miestny rozvoj Českej republiky Počas plenárneho zasadnutia bola oficiálne predstavená tzv. Európska aliancia miest a regiónov pre rekonštrukciu Ukrajiny. Diskusie o tom ako pomôcť pri obnove infraštruktúry a verejných služieb sa zúčastnili starosta Kyjeva Vitalij Kličko, starosta Irpinu Oleksandr Markushyn.

Zastúpenie BSK pri EÚ na FB https://www.facebook.com/BratislavaRegionBrusselsOffice