Budovanie kanalizácie na Modranskej a Pezinskej ulici v obci Vinosady

583

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Budovanie kanalizácie na Modranskej a Pezinskej ulici v obci Vinosady.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Pezinok

Obec: Vinosady

Celkové výdavky projektu: 484 031 €