Recyklácia vozovky za studena vo Vinosadoch je dokončená

1855
V intravilánoch obcí Láb a Plavecký Štvrtok budú vymenené asfaltové vrstvy vozovky
V intravilánoch obcí Láb a Plavecký Štvrtok budú vymenené asfaltové vrstvy vozovky

Vynovená cesta v obci Vinosady už naplno slúži motoristom. Župný správca komunikácií Správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja sa ešte v marci pustil do jej revitalizácie a to technológiou recyklácia za studena na mieste.

Cieľom bolo vylepšenie parametrov cestného telesa, najmä zvýšenie únosnosti podložia a jeho stabilizácia, ako aj výmena asfaltových vrstiev vozovky cesty. Rekonštrukciou sa nielen obnovili povrchové vlastnosti krytu vozovky, ale sa tým predĺžila aj jej životnosť.