Intenzifikácia odpadových vôd v obci Vinosady

431

Obec v roku 2021 zrealizovala projekt v rámci plnenia PHRSR s názvom Intenzifikácia odpadových vôd v obci Vinosady.

Pôvodne bola vybudovaná iba jedna linka, pre 600 EO. Zakúpením technológie a rekonštrukciou sa dosiahla kapacita pre 2000 EO.

Projekt predstavuje kapitálový výdavok obce financovaný z rozpočtu obce.

Okres: Pezinok

Obec: Vinosady

Celkové výdavky projektu: 79 000 €